27.1.11

Myanmar Stamp , ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထား ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား။ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထား ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ထုတ္ေ၀ ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း မွတ္တမ္းအရ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ေ၀ျခင္း အမွတ္စဥ္ (၄၃) ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၅ မ်ိဳး ထုတ္ေ၀ခ့ဲပါသည္။

 ၁။    ၁၅ ျပား       
 ၂။    ၂၀ ျပား          
 ၃။    ၂၅ ျပား      
 ၄။    ၅၀ ျပား      
 ၅။     ၁ က်ပ္      

၁၅ ျပားတန္ တံဆိပ္ေခါင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မီးရထားစက္ေခါင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အသံုးျပဳ ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ စက္ေခါင္းအမွတ္ A.01 ၏ ပံု ျဖစ္သည္။ ထုိစက္ေခါင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ေအာင္ဆန္းလမ္း မီးရထားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ျပသထားပါသည္။ (ယခုထိ ရွိ မရွိေတာ့ မသိပါ)

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္  ရန္ကုန္ - ျပည္ မီးရထားလမ္းကို ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဗိတိသွ်တို႔က ဖြင့္လွစ္ျပီး ရထား စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ပါသည္။ စတင္သည့္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ - အင္းစိန္ ခရီးကို ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးမွ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ စက္ေခါင္းအမွတ္ A.01 က သီးသန္႔အထူးတြဲ အပါအ၀င္ ၁၂ တြဲကို ခ်ိတ္လ်က္ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ အသြားအျပန္ ခုတ္ေမာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မွီျငမ္း ကိုးကားေသာ စာအုပ္ -

ေႏွာင္းအတိတ္ သမိုင္းရိပ္ ထင္ေနသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ သိန္းေဌးႏိုင္ ၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၉၄ ပ ၾကိမ္။


* * * * * * * * * *
မၾကာမီ .... တစ္ခ်ိန္က ျမိတ္ျမိဳ႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ၊ ေမာရစ္ေကာလစ္ ႏွင့္ ယိုးဒယား၀ိႈက္။
               ဖတ္မိဖတ္ရာ .... ဆရာ နတ္ႏြယ္၏ မိမိႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား။

No comments:

Post a Comment