29.1.11

လြမ္းပင္ကေလး

လြမ္းပင္ကေလး

ပုတီးကံုးကေလးနဲ႔
ဇနီးဆံုးခဲ့ျပီ၊

စမ္းေခ်ာင္းမွာ သူ႔ကိုျမင္
ပန္းပင္မွာ သူ႔ကိုေတြ႔
လမ္းေကြ႔မွာ သူ႔ကိုၾကည့္
အျမဲသတိရသည္။

အတိတ္ဟာ
အရိပ္ပမာ အျမဲလိုက္
တစိုက္စိုက္ရႈရသည္
ၾကည္လင္ေသာ အာရံု၌၊

' သူသာရွိလွ်င္ '
ဤစကားစုအစဥ္က
ငါ႔ရင္မွာ လိႈင္းလိုပုတ္ေနေတာ့
သူ႔ရုပ္ ၊ သူ႔မူဟန္
သူ႔အသံ သူ႔စကား
သူ႔စိတ္ထား တျမင္ျမင္န႔ဲ
လြမ္းပင္ကေလးစိုက္။

တင္မိုး
၂၃-၁၁-၉၀


မႏၲေလး အဘိဓာန္  -    http://mandalaybook.wordpress.com/2008/09/20/
ဆရာတင္မိုး၏ သမီး မမိုးခ်ိဳသင္း -  http://moechothin.blogspot.com

* * * * * * * * * *No comments:

Post a Comment