3.11.10

ဖတ္မိဖတ္ရာ ..... သိပၸံေမာင္၀၊ ဓါးျပဗိုလ္ သက္ထြန္း ေနာက္ဆက္တြဲ။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္တင္ျမ၏ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ထက္ၾကပ္မကြာ စာအုပ္ကို ဖတ္ရင္းမွ သိပၸံေမာင္၀ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္း အခိ်တ္အဆက္ ျပကြက္တစ္ခုကို ေတြ႔သျဖင့္ စိတ္ထဲတြင္ အေတာ္ေက်နပ္ သြားခဲ့သည္။ ေရႊဘိုခရိုင္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕ အနီး ဂါဒါးဆည္ၾကီးရြာ၌ ၆-၆-၄၂ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ သိပၸံေမာင္၀ (အေရးပိုင္ အိုင္စီအက္စ္ ဦးစိန္တင္ ) တို႔အား ဓါးျပတိုက္ သတ္ျဖတ္ျပီး ေရႊေငြပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည့္ ဓါးျပဗုိလ္သက္ထြန္းအား ၁၉၄၇ စက္တင္ဘာလတြင္ မႏၲေလးေထာင္အတြင္း၌ ေတြ႔ရသည္ ဟူေသာ သမိုင္းကြင္းဆက္ကေလးတစ္ခုကို ဖတ္မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

သခင္တင္ျမ၏ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ထက္ၾကပ္မကြာ စာအုပ္မွ ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းအရဆိုလွ်င္ ...

၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရမွ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဒုတိယအၾကိမ္ မတရားသင္းေၾကာ္ျငာျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၃၃ လမ္း ရွိ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ခ်ိပ္ပိတ္လိုက္သည္။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေျမေအာက္ပါတီျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သခင္တင္ျမသည္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွွက္ ေနထိုင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားေပး၍ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ သခင္တင္ျမသည္ ၁၉၄၇ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕ ေက်ာက္ေသြးတန္းေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး မႏၲေလးနန္းတြင္းရွိေထာင္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕ရွိ ဇနီးထံသို႔ မႏၲေလးနန္းတြင္းေထာင္မွ ၁၉၄၇ စက္တင္ဘာလဆန္း ေန႔စြဲျဖင့္ သခင္တင္ျမ၏ ေပးစာထဲတြင္

' အျဖဴေရ ... စီကလပ္ဘက္မွာ ဘယ္သူေတြ ရွိတယ္ထင္သလဲ၊ ...................၊ ေရႊဘို ကန္႔ဘလူနယ္က ဓါးျပေခါင္းေဆာင္ ဦးသက္ထြန္း ဆိုတာလဲ မႏၲေလးေထာင္မွာ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ဦးသက္ထြန္းဟာ ဂ်ပန္တက္စက ကန္႔ဘလူနယ္ ဗိုလ္တဲမွာ စခန္းခ်ေနတဲ့ အေရးပိုင္ ဦးစိန္တင္ (စာေရးဆရာ သိပၸံေမာင္၀) ကုိ ဓါးျပတိုက္ျပီး သတ္ပစ္ခဲ့တဲ့သူတဲ့။ သူက ဦးစိန္တင္ ကို သူမသတ္ခဲ့ပါ။ သူ႔အမိန္႔မရဘဲ သူ႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ဓါးျပတိုက္ျပီး သတ္ခဲ့တာ။ ဒီကိစၥမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ သူ႔တပည့္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ သတ္ပစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေထာင္ထဲမွာ ေျပာေနတာပဲ '

(ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ထက္ၾကပ္မကြာ၊  သခင္တင္ျမ ၊ သီဟရတနာ စာအုပ္တိုက္ ၊ ၂၀၀၇ မတ္လ၊ စာ - ၁၁၆)

ပင္လယ္ၾကီးထဲမွာ ေမွ်ာေနၾကသည့္ ကြင္းဆက္ေတြကို လိုက္ရွာဆက္ရသလို သမိုင္းကြင္းဆက္ေတြကို ရွာရသည္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။ ထို ဓါးျပေခါင္းေဆာင္ သက္ထြန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းကိုေတာ့ ထပ္မံ  ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့မည္ မထင္ပါ။

ေစာသက္လင္း


* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment