28.9.10

တံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ား

အခြင့္အေရး ရခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္ခုရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္သမိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သမိုင္း၊ .....စသည္ျဖင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုျပီးရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း ရွိျပီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ စာအုပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မသိရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္။ ရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ကၽြန္ေတာ့္ ရပ္တည္ခ်က္ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ရွိျပီးသား စာအုပ္ ျပဳစုသူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ ရႈေထာင့္ တူခ်င္မွ တူႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ရပ္တည္ခ်က္ မတူလွ်င္ ရႈေထာင့္တူႏုိင္ပါမည္လား။

ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရး သမိုင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ၊ စာေပတိုက္မ်ား အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ သမိုင္းအဆက္ဆက္၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာကဓံ အသြယ္သြယ္၊ ေခတ္စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖံုဖုံ အတြင္းမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ မ်က္ရည္ေသြးေခၽြးမ်ား၊ ရယူေပးဆပ္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ိကို သုတစာေပ၊ ရသစာေပတို႔ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ စာေရးဆရာတို႔၏ စာေပမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ၊ စာေပတိုက္မ်ား၏ သမိုင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ထားသင့္ပါသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရး သမိုင္းကုိလည္း ျပဳစုသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသးသည့္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း ျပဳစုဖို႔ ေ၀းေနပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္း အေနျဖင့္ ရွိသင့္ပါသည္။

စာအုပ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ စတင္စိတ္၀င္စားမိသည္မွာ ပုဂံ စာအုပ္တိုက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ထုတ္ စာအုပ္ပံုၾကားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကီးျပင္းလာၾကသည္။ ပုဂံစာအုပ္တို႔၏ အႏွစ္သာရကို အသာထား ၊ ျပင္ပ အျပင္အဆင္ကပင္ စာအုပ္ကို ေကာက္ကိုင္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေစသည္။ သူ၏ စာအုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုက စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းသည္။ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ေၾကာင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး၏ ၾသဇာတန္ခိုး ၾကီးမားပံုကို နားလည္တန္ဘိုးျဖတ္မိလာသည္။
 
စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္၍ စာအုပ္မ်ားကို ဟိုဟိုသည္သည္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေရးဆရာကို ဦးစြာၾကည့္သည္။ စာအုပ္၏ အေၾကာင္းအရာသည္ ဒုတိယ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။ တတိယေရြးခ်ယ္မႈသည္ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္တိုက္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ စာေရးသူႏွင့္ အေၾကာင္းအရာကို စိမ္းေနေစဦးေတာ့ စာအုပ္တိုက္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စာအုပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္ေစသည္။ စာအုပ္တိုက္က စာအုပ္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးေနသလို ခံစားရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းရာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒဂုန္၊နဂါးနီ၊ ပုဂံ၊ လူထု၊ စာေပေလာက၊ ေယာမင္းၾကီး၊ ဘ၀တကၠသုိလ္၊ အားမာန္သစ္၊ နံ႔သာ၊ စပယ္ဦး၊ ထီးေပါင္းကား၊ ယေန႔မႏၲေလး၊ စာေပဗိမာန္၊ ျမ၀တီ၊ ရာျပည့္၊ မံုေရြး၊ UNITY၊ စိတ္ကူးခိ်ဳခ်ိဳ၊ ပင္နီ၊..............။ တခဏအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ေသးသည္။ အျခား ေလးစားစရာ စာအုပ္တိုက္ မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ သူတို႔၏ ၾကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့သမွ်ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားလွ်င္ရႏုိင္မည့္ မွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။


* * * * * * * * * *

စာေပဗိမာန္ စာအုပ္တိုက္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ရိုးရာ ပန္းဆယ္မ်ိဳးအႏုပညာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ထူးျခားသည့္ ဓေလ့မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊...စသည္တို႔အေၾကာင္း သိမွတ္လိုသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းႏိုင္မည့္ စာအုပ္မ်ားကို ရွာေဖြရသည္။ ဥပမာ .. ျမန္မာ့ ကြမ္းစားဓေလ့၊ ျမန္မာ့ အေလး တင္းေတာင္းစနစ္၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသျဖင့္ ပုဂၢလိက ျပင္ပစာအုပ္တိုက္မ်ားမွ ထုတ္ေ၀မႈနည္းပါးသည္။ ထိုအခါ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ စာေပဗိမာန္စာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဝတၳဳရွည္၊ ဝတၳဳတို၊ ဘာသာျပန္စာေပ သေဘာတရား..... စသည့္ စာတမ္းစာအုပ္မ်ားဆိုလွ်င္ စာေပတန္ဘိုးၾကီးမားလွသည္။ စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ လက္စြဲစာအုပ္ ေျမာက္မ်ားစြာထဲတြင္ စာေပတန္ဘိုးၾကီးမားသည့္ စာအုပ္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာရွိစဥ္ ပိုက္ဆံယား နည္းနည္းပါးပါးရွိသည့္အခါ စာအုပ္ Hunting ထြက္တတ္သည္။ ဘာ၀ယ္မည္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ပန္းဆိုးတန္းတ၀ိုက္ရွိ စာအုပ္ဆုိင္တကာ အခမဲ့စာျမည္း အရသာခံ ေလွ်ာက္ေ၀ွ႔ေနသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးမွာ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းေဒါင့္နားရွိ စာေပဗိမာန္ဆိုင္သို႔ အျမဲတန္းေရာက္ေလ့ရွိသည္။ သိမ္းဆည္းသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ိဳးဆို ၀ယ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သုတ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ရသစာအုပ္မ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ ျပဳစားႏိုင္စြမ္း သိပ္မရွိပါ။ စာအုပ္မ်ာ၏ ရသတန္ဘိုးအနိမ့္အျမင့္ကိုလည္း အကဲမျဖတ္လုိပါ။ ပန္းဥယ်ာဥ္ဟူသည္ ေတာ္၀င္ ပန္းမ်ားႏွင့္ခ်ည္း ျပည္စုံေန၍ မလွပႏိုင္။ ပန္းအမ်ိဳး ေပါင္းစုံျဖင့္ ပန္းတိုင္း ဖူးပြင့္ေနဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * *
 
၁။ တံဆိပ္ေခါင္းစုနည္းနိသ်ည္း၊ သုေတသီတစ္ဦး ၊ ၁၉၆၉ ။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္  စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ အေစာဆံုး ပုံႏိွပ္ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကိုယ္တိုင္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ထင္ျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။  ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ရွိစဥ္က တံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို အသည္းအသန္ လိုက္ရွာခဲ့ဖူးသည္။ သည့္ထက္ေစာျပီး ပံုႏွိပ္သည့္ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ယခုထိ မေတြ႔ဖူးေသးပါ။ ၃၇ လမ္း စာအုပ္အေဟာင္းတန္းတြင္ ရွာလွ်င္ ဤစာအုပ္ကိုသာ ညႊန္းၾကပါလိမ့္မည္။ ဤစာအုပ္က ယခု ကၽြန္ေတာ္ထံတြင္ ရွိမေနပါ။ ကၽြန္ေတာ္ျမိဳ႕မွ စာအုပ္စင္တြင္ သိမ္းထားပါသည္။ စာအုပ္မွာ ဖတ္မည့္သူလည္း မရွိပဲ အျခားစာအုပ္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာငယ္ရွာေနေပေရာ့မည္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ရွိသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္ ၃ အုပ္အနက္ ဤစာအုပ္သည္ တတိယေျမာက္ စုေဆာင္းမိသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္က ျပည္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး ညေစ်းတန္းရွိ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မွ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွာ အသစ္နီးပါးရွိေသးသည္။ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးမွာလည္း ရိုးရိုးေလးသာ ျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္ ေျပာင္ ကတ္ထူ အဖံုးေပၚတြင္ စာအုပ္နာမည္ ႏွင့္ စာေရးသူနာမည္သာပါသည္။ သုေတသီတစ္ဦး ဆိုသည္မွာ မည္သူမွန္းလည္း မသိရပါ။  ၁၉၆၉ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား မည္သို႔ စုေဆာင္းရမည္ ဆိုသည့္ကိစၥကို စာအုပ္ထုတ္ေ၀သည္မွာ ေခတ္ေရွ႕ေျပးသည့္ ေစတနာျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ အုပ္ေရမည္မွ် ေရာင္းခဲ့ရမွာပါလိမ့္။ ယခုခိ်န္ ၂၀၁၀ မွာ ထုတ္ေ၀လွ်င္ပင္ အေတာ့္ကို ၾကိဳးစားပန္းစား ေရာင္းရမည့္ စာအုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ဤစာအုပ္မ်ားသည္ တသက္တာသိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၂။ ျပည္သူကို ပညာေပးေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၊ ဘုတလင္သစ္နီ ၊ ၁၉၈၀ ၊
    ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူဆု သုတပေဒသာ ( ဝိဇၨာ ) ပထမဆုရတံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ အေသးစိတ္ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ စာအုပ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စံုလင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္ လာပံု၊  အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာၾကပံု၊ တံဆိပ္ေခါင္း စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းေခါင္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ စသည္ျဖင့္ က႑မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ စာေရးသူမွ ၾကိဳးစား ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စတင္ အသံုးျပဳသည့္ ၁၈၈၀-၈၁ ခုႏွစ္ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ကာလမွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာလအထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အေၾကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို '' ပို႔ '' ထားသည့္ အေရး အသားမ်ားလည္း ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ရည္ညႊန္းလိုလွ်င္ မလႊဲမေသြ အသံုးျပဳရမည့္ ျမန္မာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ျမန္မာေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ယခုထိ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိသမွ် အေစာဆံုးမွာ ၁၉၅၅ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေသာၾကာစာေစာင္မွ အားလွ်င္ တံဆိပ္ေခါင္းစုပါ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတို ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ေက်ာ္သိန္းေရးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ (သည့္ထက္ေစာသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။) ၁၉၇၀-၇၁ မ်ားတြင္ေတာ့ ဆရာ ခ်စ္စံ၀င္းမွ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ငွက္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားလဲသင့္ျပီ ၊ တံဆိပ္ေခါင္း အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္ စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ ေရးသား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ (စာ - ၇၆ မွ ၇၈ ထိ)

ဤစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြရရွိသည့္ ေနရာအေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါသည္။ ထုိေနရာက ပုဂံရာဇ၀င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ရွမ္းမိဖုရား ေစာမြန္လွ ပုဂံမွျပန္လာသည့္ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး သိၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ အျပန္ခရီး၏ တစ္ညေနတြင္ တိုင္းရင္းသား ဓႏုလူမိ်ဳးတို႔၏ ရြာတစ္ရြာတြင္ ယာယီတဲေဆာက္လုပ္ျပီး ညအိပ္ ရပ္နားေလသည္။ ထုိယာယီတဲေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ေနရာကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ၍ ဘုရားေစတီတည္ထားၾကသည္။ တဲနန္းေတာ္ေစတီဟု အမည္ရသည္။ ယခု ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္တြင္ တဲနန္းေတာ္ေစတီ တည္ရွိပါသည္။ (ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕သည္ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ၾကားတြင္ရွိသည္။) ဘုရားပြဲကို တေပါင္းလတြင္ က်င္းပပါသည္။ ဘုရားပြဲေစ်း၏ စာအုပ္ အေဟာင္း ေရာင္းသည့္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ အုပ္ကို တျပိဳင္တည္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာစာအုပ္ ပထမဆံုး စုေဆာင္းမိျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္အုပ္ကို ခင္မင္ ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါသည္။

၃။ ေႏွာင္းအတိတ္သမိုင္းရိပ္ထင္ေနသည့္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၊ သိန္းေဌးႏိုင္၊ ၁၉၉၄  
    စာေပဗိမာန္စာမူဆု  ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္သည္ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္းခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ရက္စြဲမ်ားလည္း အေတာ္ ျပည့္စံုပါသည္။ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေျခရာခံႏိုင္သည္ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းအေဟာင္း တစ္ခုတေလ ရရိွသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ သူ႔အေၾကာင္းကို မွတ္သားေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္းမွ စတင္၍ န၀တေခတ္ ၁၉၉၃-၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္အထိပါ၀င္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အမွတ္မမွားလွ်င္ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္း အေၾကာင္းမွာ န၀တပတၱျမား ဟု လူသိမ်ားသည့္ ပတၱျမားၾကီးအေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေ၀သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းျဖစ္သည္။ (ဒဂံုတကၠသုိလ္ ထဲတြင္ ထိုပတၱျမားၾကီးပံု ကားလမ္းအ၀ိုင္းရိွသည္။) စာေရးဆရာ ဆရာသိန္းေဌးႏိုင္ အေၾကာင္းလည္း စာအုပ္တြင္ ပါပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ မမွတ္မိေတာ့ပါ။

* * * * *

ယခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနပါသည္။ ရုပ္ခ်င္း သာမက စိတ္ခ်င္းပါ ေ၀းကြာျခားနားေနသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ငယ္ငယ္က ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ မရႏိုင္ေတာ့သည္ အရာမ်ားစြာကုိ လြမ္းရင္း ဘ၀ကို ေၾကကြဲမိသည္။

ေစာသက္လင္း
---------------------------------------------------------------------------

မၾကာမီ .......  ကြ်န္ေတာ္ျပန္ဖတ္ခ်င္ေနေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ၄ ။ ( ဘုံဘ၀မွာျဖင့္ - သခင္တင္ျမ )
                   စာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အႏုပညာ။
---------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment