28.9.10

တံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ား

အခြင့္အေရး ရခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္ခုရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္သမိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သမိုင္း၊ .....စသည္ျဖင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုျပီးရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း ရွိျပီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ စာအုပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မသိရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္။ ရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ကၽြန္ေတာ့္ ရပ္တည္ခ်က္ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ရွိျပီးသား စာအုပ္ ျပဳစုသူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ ရႈေထာင့္ တူခ်င္မွ တူႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ရပ္တည္ခ်က္ မတူလွ်င္ ရႈေထာင့္တူႏုိင္ပါမည္လား။

ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုခ်င္ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရး သမိုင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ၊ စာေပတိုက္မ်ား အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ သမိုင္းအဆက္ဆက္၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာကဓံ အသြယ္သြယ္၊ ေခတ္စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖံုဖုံ အတြင္းမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ မ်က္ရည္ေသြးေခၽြးမ်ား၊ ရယူေပးဆပ္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ိကို သုတစာေပ၊ ရသစာေပတို႔ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ စာေရးဆရာတို႔၏ စာေပမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ၊ စာေပတိုက္မ်ား၏ သမိုင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ထားသင့္ပါသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရး သမိုင္းကုိလည္း ျပဳစုသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသးသည့္အတြက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း ျပဳစုဖို႔ ေ၀းေနပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္း အေနျဖင့္ ရွိသင့္ပါသည္။

စာအုပ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ စတင္စိတ္၀င္စားမိသည္မွာ ပုဂံ စာအုပ္တိုက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ထုတ္ စာအုပ္ပံုၾကားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကီးျပင္းလာၾကသည္။ ပုဂံစာအုပ္တို႔၏ အႏွစ္သာရကို အသာထား ၊ ျပင္ပ အျပင္အဆင္ကပင္ စာအုပ္ကို ေကာက္ကိုင္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေစသည္။ သူ၏ စာအုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုက စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းသည္။ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ေၾကာင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး၏ ၾသဇာတန္ခိုး ၾကီးမားပံုကို နားလည္တန္ဘိုးျဖတ္မိလာသည္။
 
စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္၍ စာအုပ္မ်ားကို ဟိုဟိုသည္သည္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာေရးဆရာကို ဦးစြာၾကည့္သည္။ စာအုပ္၏ အေၾကာင္းအရာသည္ ဒုတိယ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။ တတိယေရြးခ်ယ္မႈသည္ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္တိုက္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ စာေရးသူႏွင့္ အေၾကာင္းအရာကို စိမ္းေနေစဦးေတာ့ စာအုပ္တိုက္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စာအုပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္ေစသည္။ စာအုပ္တိုက္က စာအုပ္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးေနသလို ခံစားရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းရာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒဂုန္၊နဂါးနီ၊ ပုဂံ၊ လူထု၊ စာေပေလာက၊ ေယာမင္းၾကီး၊ ဘ၀တကၠသုိလ္၊ အားမာန္သစ္၊ နံ႔သာ၊ စပယ္ဦး၊ ထီးေပါင္းကား၊ ယေန႔မႏၲေလး၊ စာေပဗိမာန္၊ ျမ၀တီ၊ ရာျပည့္၊ မံုေရြး၊ UNITY၊ စိတ္ကူးခိ်ဳခ်ိဳ၊ ပင္နီ၊..............။ တခဏအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ေသးသည္။ အျခား ေလးစားစရာ စာအုပ္တိုက္ မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ သူတို႔၏ ၾကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့သမွ်ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားလွ်င္ရႏုိင္မည့္ မွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။


* * * * * * * * * *

စာေပဗိမာန္ စာအုပ္တိုက္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ရိုးရာ ပန္းဆယ္မ်ိဳးအႏုပညာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ထူးျခားသည့္ ဓေလ့မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊...စသည္တို႔အေၾကာင္း သိမွတ္လိုသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းႏိုင္မည့္ စာအုပ္မ်ားကို ရွာေဖြရသည္။ ဥပမာ .. ျမန္မာ့ ကြမ္းစားဓေလ့၊ ျမန္မာ့ အေလး တင္းေတာင္းစနစ္၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသျဖင့္ ပုဂၢလိက ျပင္ပစာအုပ္တိုက္မ်ားမွ ထုတ္ေ၀မႈနည္းပါးသည္။ ထိုအခါ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ စာေပဗိမာန္စာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဝတၳဳရွည္၊ ဝတၳဳတို၊ ဘာသာျပန္စာေပ သေဘာတရား..... စသည့္ စာတမ္းစာအုပ္မ်ားဆိုလွ်င္ စာေပတန္ဘိုးၾကီးမားလွသည္။ စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ လက္စြဲစာအုပ္ ေျမာက္မ်ားစြာထဲတြင္ စာေပတန္ဘိုးၾကီးမားသည့္ စာအုပ္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာရွိစဥ္ ပိုက္ဆံယား နည္းနည္းပါးပါးရွိသည့္အခါ စာအုပ္ Hunting ထြက္တတ္သည္။ ဘာ၀ယ္မည္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ ပန္းဆိုးတန္းတ၀ိုက္ရွိ စာအုပ္ဆုိင္တကာ အခမဲ့စာျမည္း အရသာခံ ေလွ်ာက္ေ၀ွ႔ေနသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးမွာ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းေဒါင့္နားရွိ စာေပဗိမာန္ဆိုင္သို႔ အျမဲတန္းေရာက္ေလ့ရွိသည္။ သိမ္းဆည္းသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ိဳးဆို ၀ယ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သုတ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ရသစာအုပ္မ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ ျပဳစားႏိုင္စြမ္း သိပ္မရွိပါ။ စာအုပ္မ်ာ၏ ရသတန္ဘိုးအနိမ့္အျမင့္ကိုလည္း အကဲမျဖတ္လုိပါ။ ပန္းဥယ်ာဥ္ဟူသည္ ေတာ္၀င္ ပန္းမ်ားႏွင့္ခ်ည္း ျပည္စုံေန၍ မလွပႏိုင္။ ပန္းအမ်ိဳး ေပါင္းစုံျဖင့္ ပန္းတိုင္း ဖူးပြင့္ေနဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * *
 
၁။ တံဆိပ္ေခါင္းစုနည္းနိသ်ည္း၊ သုေတသီတစ္ဦး ၊ ၁၉၆၉ ။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္  စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ အေစာဆံုး ပုံႏိွပ္ ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကိုယ္တိုင္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ထင္ျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။  ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ရွိစဥ္က တံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို အသည္းအသန္ လိုက္ရွာခဲ့ဖူးသည္။ သည့္ထက္ေစာျပီး ပံုႏွိပ္သည့္ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ယခုထိ မေတြ႔ဖူးေသးပါ။ ၃၇ လမ္း စာအုပ္အေဟာင္းတန္းတြင္ ရွာလွ်င္ ဤစာအုပ္ကိုသာ ညႊန္းၾကပါလိမ့္မည္။ ဤစာအုပ္က ယခု ကၽြန္ေတာ္ထံတြင္ ရွိမေနပါ။ ကၽြန္ေတာ္ျမိဳ႕မွ စာအုပ္စင္တြင္ သိမ္းထားပါသည္။ စာအုပ္မွာ ဖတ္မည့္သူလည္း မရွိပဲ အျခားစာအုပ္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာငယ္ရွာေနေပေရာ့မည္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ရွိသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာစာအုပ္ ၃ အုပ္အနက္ ဤစာအုပ္သည္ တတိယေျမာက္ စုေဆာင္းမိသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္က ျပည္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး ညေစ်းတန္းရွိ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မွ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္မွာ အသစ္နီးပါးရွိေသးသည္။ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးမွာလည္း ရိုးရိုးေလးသာ ျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္ ေျပာင္ ကတ္ထူ အဖံုးေပၚတြင္ စာအုပ္နာမည္ ႏွင့္ စာေရးသူနာမည္သာပါသည္။ သုေတသီတစ္ဦး ဆိုသည္မွာ မည္သူမွန္းလည္း မသိရပါ။  ၁၉၆၉ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား မည္သို႔ စုေဆာင္းရမည္ ဆိုသည့္ကိစၥကို စာအုပ္ထုတ္ေ၀သည္မွာ ေခတ္ေရွ႕ေျပးသည့္ ေစတနာျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ အုပ္ေရမည္မွ် ေရာင္းခဲ့ရမွာပါလိမ့္။ ယခုခိ်န္ ၂၀၁၀ မွာ ထုတ္ေ၀လွ်င္ပင္ အေတာ့္ကို ၾကိဳးစားပန္းစား ေရာင္းရမည့္ စာအုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ဤစာအုပ္မ်ားသည္ တသက္တာသိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၂။ ျပည္သူကို ပညာေပးေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၊ ဘုတလင္သစ္နီ ၊ ၁၉၈၀ ၊
    ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူဆု သုတပေဒသာ ( ဝိဇၨာ ) ပထမဆုရတံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ အေသးစိတ္ သိေကာင္းစရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ စာအုပ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စံုလင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္ လာပံု၊  အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာၾကပံု၊ တံဆိပ္ေခါင္း စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းေခါင္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ စသည္ျဖင့္ က႑မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ စာေရးသူမွ ၾကိဳးစား ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စတင္ အသံုးျပဳသည့္ ၁၈၈၀-၈၁ ခုႏွစ္ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ကာလမွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာလအထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အေၾကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို '' ပို႔ '' ထားသည့္ အေရး အသားမ်ားလည္း ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း ရည္ညႊန္းလိုလွ်င္ မလႊဲမေသြ အသံုးျပဳရမည့္ ျမန္မာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ျမန္မာေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ယခုထိ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိသမွ် အေစာဆံုးမွာ ၁၉၅၅ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေသာၾကာစာေစာင္မွ အားလွ်င္ တံဆိပ္ေခါင္းစုပါ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတို ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ေက်ာ္သိန္းေရးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ (သည့္ထက္ေစာသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။) ၁၉၇၀-၇၁ မ်ားတြင္ေတာ့ ဆရာ ခ်စ္စံ၀င္းမွ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ငွက္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားလဲသင့္ျပီ ၊ တံဆိပ္ေခါင္း အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္ စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ ေရးသား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ (စာ - ၇၆ မွ ၇၈ ထိ)

ဤစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြရရွိသည့္ ေနရာအေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါသည္။ ထုိေနရာက ပုဂံရာဇ၀င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ရွမ္းမိဖုရား ေစာမြန္လွ ပုဂံမွျပန္လာသည့္ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး သိၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ အျပန္ခရီး၏ တစ္ညေနတြင္ တိုင္းရင္းသား ဓႏုလူမိ်ဳးတို႔၏ ရြာတစ္ရြာတြင္ ယာယီတဲေဆာက္လုပ္ျပီး ညအိပ္ ရပ္နားေလသည္။ ထုိယာယီတဲေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ေနရာကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ၍ ဘုရားေစတီတည္ထားၾကသည္။ တဲနန္းေတာ္ေစတီဟု အမည္ရသည္။ ယခု ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္တြင္ တဲနန္းေတာ္ေစတီ တည္ရွိပါသည္။ (ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕သည္ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ၾကားတြင္ရွိသည္။) ဘုရားပြဲကို တေပါင္းလတြင္ က်င္းပပါသည္။ ဘုရားပြဲေစ်း၏ စာအုပ္ အေဟာင္း ေရာင္းသည့္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ အုပ္ကို တျပိဳင္တည္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာစာအုပ္ ပထမဆံုး စုေဆာင္းမိျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္အုပ္ကို ခင္မင္ ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါသည္။

၃။ ေႏွာင္းအတိတ္သမိုင္းရိပ္ထင္ေနသည့္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၊ သိန္းေဌးႏိုင္၊ ၁၉၉၄  
    စာေပဗိမာန္စာမူဆု  ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္သည္ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္းခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ရက္စြဲမ်ားလည္း အေတာ္ ျပည့္စံုပါသည္။ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေျခရာခံႏိုင္သည္ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္းအေဟာင္း တစ္ခုတေလ ရရိွသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ သူ႔အေၾကာင္းကို မွတ္သားေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္းမွ စတင္၍ န၀တေခတ္ ၁၉၉၃-၉၄ ခုႏွစ္ေလာက္အထိပါ၀င္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အမွတ္မမွားလွ်င္ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္း အေၾကာင္းမွာ န၀တပတၱျမား ဟု လူသိမ်ားသည့္ ပတၱျမားၾကီးအေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေ၀သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းျဖစ္သည္။ (ဒဂံုတကၠသုိလ္ ထဲတြင္ ထိုပတၱျမားၾကီးပံု ကားလမ္းအ၀ိုင္းရိွသည္။) စာေရးဆရာ ဆရာသိန္းေဌးႏိုင္ အေၾကာင္းလည္း စာအုပ္တြင္ ပါပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ မမွတ္မိေတာ့ပါ။

* * * * *

ယခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနပါသည္။ ရုပ္ခ်င္း သာမက စိတ္ခ်င္းပါ ေ၀းကြာျခားနားေနသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ငယ္ငယ္က ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ မရႏိုင္ေတာ့သည္ အရာမ်ားစြာကုိ လြမ္းရင္း ဘ၀ကို ေၾကကြဲမိသည္။

ေစာသက္လင္း
---------------------------------------------------------------------------

မၾကာမီ .......  ကြ်န္ေတာ္ျပန္ဖတ္ခ်င္ေနေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ၄ ။ ( ဘုံဘ၀မွာျဖင့္ - သခင္တင္ျမ )
                   စာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အႏုပညာ။
---------------------------------------------------------------------------

16.9.10

ဖတ္မိဖတ္ရာ .... စာေပႏိုဗယ္ဆု ႏွင့္ စာေရးဆရာၾကီးမ်ား

ကိုလံဘီယာစာေရးဆရာၾကီး Gabriel García Márquez အေၾကာင္း အင္တာနက္မွာလိုက္ရွာရင္း ႏိုဗယ္ဆု ေရးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ အင္တာနက္လိပ္စာကို ကြ်န္ေတာ္သြားေတြ႔သည္။ http://nobelprize.org/ ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္ ဖတ္၍မဆံုးႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။ စာေပႏိုဗယ္ဆုႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆု ဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကို အစြဲေဆာင္ဆံုးျဖစ္သည္။

စာေပႏိုဗယ္ဆုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခန္းမ်ားကို ဖတ္ရင္း စာေပႏိုဗယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည့္ စာေရး ဆရာၾကီးမ်ားအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ဖတ္မိသည္။ သူတို႔တေတြ ဘာလူမ်ိဳးပါလိမ့္ ၊ ဘယ္အခိ်န္ေတြက ပုဂၢိဳလ္ ေတြပါလိမ့္၊ စာရင္းတို႔မိသည္။ သူတို႔အေၾကာင္္းေတြးရင္း ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ကူးထဲေပၚလာေသာ စာအုပ္မ်ား ရွိသည္။ ႏိုဗယ္ဆုရ စာေရးဆရာၾကီးမ်ား၏ ၀တၳဳတိုတခိ်ဳ႕ကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ေသာ ဝတၳဳတို ၃ တြဲျဖစ္သည္။ မိုးၾကယ္မို႕လားႏွင့္ ဝတၴဳတုိမ်ား ၊ လမ္းသစ္ႏွင့္ ဝတၴဳတိုမ်ား၊ နင္ လားဟဲ့ ခ်စ္ဒုကၡႏွင့္ ဝတၴဳတုိမ်ား။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ႏိုဗယ္ဆုရ စာေရးဆရာၾကီး ၂၅ ဦး၏ ၀တၳဳတို ၃၃ ပုဒ္ကို ျပန္ဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ပံုႏွိပ္ျခင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ပုဒ္ ထပ္တိုး ) ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ သေဘာက်ေသာ ၀တၳဳတို ၂ ပုဒ္ရွိသည္။ ဂ်ပန္စာေရးဆရာ Yasunari Kawabata ၏ အိဇု အျငိမ့္သမ ကေလး (The Izu Dancer) ႏွင့္ အေမရိကန္စာေရးဆရာမ Pearl Buck ၏ လမ္းသစ္ (မူရင္းနာမည္ကို မမွတ္မိေတာ့) တို႔ျဖစ္သည္။

Facts on the Nobel Prize in Literature အခန္းျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ ေပးထားသည္။ အနည္းငယ္ ေကာက္ႏႈတ္ စာရင္းတို႔ရလွ်င္ -

- ၁၉၀၁ မွ ၂၀၀၉ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၉ ႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ႏႈန္းျဖင့္  စုစုေပါင္း  ၁၀၂ ၾကိမ္   စာေပႏိုဗယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
- ၁၉၀၄, ၁၉၁၇, ၁၉၆၆, ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ စာေရးဆရာ ၂ ဦးစီကို ပူးတြဲ ဆုခ်ီးျမွင္ခဲ့သည္။
- ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၉ ႏွစ္ အတြင္း  စုစုေပါင္း စာေရးဆရာ ၁၀၆ ဦးကို   စာေပႏိုဗယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
- စာေရးဆရာ စုစုေပါင္း၁၀၆ ဦးတြင္ အမိ်ဳးသား ၉၄ ဦး ႏွင့္ အမိ်ဳးသမီး ၁၂ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
- ၁၉၁၄, ၁၉၁၈, ၁၉၃၅, ၁၉၄၀, ၁၉၄၁, ၁၉၄၂ ႏွင့္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ အတြင္း စုစုေပါင္း ၇ ႏွစ္္ ဆုခ်ီးျမွင္ျခင္း   ရပ္နားခဲ့ရသည္။
- ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္အခိ်န္တြင္ အသက္အငယ္ဆံုး စာေရးဆရာမွာ ျဗိတိသွ် အမ်ိဳးသား Rudyard Kipling 
  အသက္ ၄၂ ႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ၊ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ အတြက္ျဖစ္သည္။
- ဆုခ်ီးျမွင္ျခင္းခံရသည့္ အခိ်န္တြင္ အသက္အၾကီးဆံုး စာေရးဆရာမွာ အီရန္ အမ်ိဳးသမီး Doris Lessing
  အသက္ ၈၈ ႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြက္ျဖစ္သည္။ (အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသည္)
- စာေပႏိုဗယ္ဆုကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္  စာေရးဆရာ ၂ ဦးရိွသည္။ 
   ရုရွား အမ်ိဳးသား Boris Leonidovich Pasternak ၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အတြက္ျဖစ္သည္။
   ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသား Jean Paul Sartre ၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အတြက္ျဖစ္သည္။
       ( အေသးစိတ္ သိလိုလွ်င္ အင္တာနက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ )

စာေပႏိုဗယ္ဆု အေၾကာင္းေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေလာေလာဆယ္ ဖတ္ထားသျဖင့္ မွတ္မိသည့္ ေဆာင္းပါးကို ညႊန္းရမည္ဆိုပါလွ်င္ ဆရာေဖျမင့္၏ စာအုပ္ကမၻာ စာအုပ္မွ စာေပႏိုဘယ္ဆုႏွင့္ ဂယက္မ်ား ကိုညႊန္းလိုပါသည္။ ( စာမ်က္ႏွာ ၂၆၁-၂၇၄ )

-ရရိွသည့္ ဆုေငြပမာဏမွာ ယခင္က အေျပာင္းအလဲ အတက္အက် ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု  ေနာက္ပိုင္း  တြင္မူ ဆြီဒင္ ကရိုနာေငြ ၁၀ သန္းဟူ၍ မူေသသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ( စာမ်က္ႏွာ - ၂၆၅ )
(  ၁၈-၉-၁၀ ေငြလဲႏႈန္း ၊      1 Swedish Krona = 0.14173 US Dollar
                                  1 US Dollar (USD) = 7.05547 Swedish Krona (SEK)
 US ေဒၚလာႏွင့္ဆိုလွ်င္ ၁,၄၁၇,၃၀၀.၀၀ )
စာေပႏိုဗယ္ ဆုတံဆိပ္၏
မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ဖက္
စာေပႏိုဗယ္ဆု ဆုခ်ီးျမွင္ျခင္းခံရသည့္ စာေရးဆရာမ်ား ခုႏွစ္အလိုက္ 

1. 1901 , Mr. Sully Prudhomme                 Poet and Essayist      French      1839 - 1907
2. 1902 , Mr. Christian Matthias Theodor Mommsen  Historian,
                              jurist, journalist, politician, archaeologist      German    1817-1903
3. 1903 , Mr. Bjørnstjerne Martinus Bjørnson
                                      Poet, novelist, playwright, lyricist     Norwegian    1832 - 1910
4. 1904 , Mr. Frédéric Mistral                                     Poet     French          1830 - 1914
              Mr. José Echegaray y Eizaguirre
                       Dramatist, civil engineer and Mathematician     Spanish       1832 - 1916
5. 1905 , Mr. Henryk Sienkiewicz                          Novelist      Polish          1846 - 1916
6. 1906 , Mr. Giosuè Carducci                                    Poet      Italian         1835 - 1907
7. 1907 , Mr. Rudyard Kipling
                       Short story writer, novelist, poet, journalist       British        1865 - 1936
8. 1908 , Mr. Rudolf Christoph Eucken              Philosopher      German     1846 - 1926
9. 1909 , Ms. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf                Writer      Swedish     1858 - 1940
10. 1910 , Mr. Paul Johann Ludwig Heyse
                                 Lyric poet, dramatist, novelist, writer      German     1830 - 1914
11. 1911 , Mr.Count Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck
                                                 Playwright, poet, essayist       Belgian      1862 -1949
12. 1912 , Mr. Gerhart Johann Robert Hauptmann    Dramatist    German    1862 - 1946
13. 1913 , Mr. Rabindranath Tagore       Poet,  short-story writer,
                       novelist, essayist, playwright, philosopher,painter  Indian    1861 -1941
-- . 1914 , No Nobel Prize was awarded this year.
14. 1915 , Mr. Romain Rolland
                               Dramatist, Essayist, Art historian, Novelist    French   1866 - 1944
15. 1916 , Mr. Carl Gustaf Verner von Heidenstam  Poet, novelist  Swedish  1859 - 1940
16. 1917 , Mr. Karl Adolph Gjellerup                   Poet, novelist    Danish    1857 - 1919
                Mr. Henrik Pontoppidan          Novelist, realist writer    Danish    1857 - 1943
-- . 1918 , No Nobel Prize was awarded this year.
17. 1919 , Mr. Carl Friedrich Georg Spitteler                     Poet     Swiss     1845 - 1924
18. 1920 , Mr. Knut Pedersen Hamsun
                                     Author, poet, dramatist, social critic    Norwegian   1895-1952
19. 1921 , Mr. Anatole France                                 Novelist     French         1844 - 1924
20. 1922 , Mr. Jacinto Benavente                           Dramatist     Spanish      1866 - 1954
21. 1923 , Mr. William Butler Yeats                Poet, Dramatist       Irish        1865 - 1939
22. 1924 , Mr. Wladyslaw Stanislaw Reymont            Novelist      Polish       1867 - 1925
23. 1925 , Mr. George Bernard Shaw  Playwright,critic,political activist  Irish  1856 - 1950
24. 1926 , Ms. Grazia Deledda                       Writer, novelist      Italian       1871 - 1936
25. 1927 , Mr. Henri Bergson                   Writer, philosopher      French      1859 - 1941
26. 1928 , Ms. Sigrid Undset                                   Novelist    Norwegian    1882-1949
27. 1929 , Mr. Thomas Mann    Novelist,short story writer,essayist   German  1875 - 1955
28. 1930 , Mr. Sinclair Lewis   Novelist,playwright,short story writer  American 1885-1951
29. 1931 , Mr. Erik Axel Karlfeldt                                  Poet     Swedish      1864 - 1931
30. 1932 , Mr. John Galsworthy     Novelist, playwright, writer     British        1867 - 1933
31. 1933 , Mr. Ivan Alekseyevich Bunin    Novelist, short story writer  Russian 1870-1953
32. 1934 , Mr. Luigi Pirandello                        Dramatist , author     Italian    1867 - 1936
    . 1935 , No Nobel Prize was awarded this year.
33. 1936 , Mr. Eugene Gladstone O'Neill                Playwright     American    1888 - 1953
34. 1937 , Mr. Roger Martin du Gard              Novelist, author       French     1881 - 1958
35. 1938 , Ms. Pearl Buck              Writer, novelist , missionary    American   1892 - 1973
36. 1939 , Mr. Frans Eemil Sillanpää                               Writer    Finnish     1888 - 1964
   . 1940 , No Nobel Prize was awarded this year.
   . 1941 , No Nobel Prize was awarded this year.
   . 1942 , No Nobel Prize was awarded this year.
   . 1943 , No Nobel Prize was awarded this year.
37. 1944 , Mr. Johannes Vilhelm Jensen                         Writer     Danish    1873 - 1950
38. 1945 , Ms. Gabriela Mistral             Poet, diplomat, feminist     Chilean    1889-1957
39. 1946 , Mr. Hermann Hesse   Novelist, short story, essayist, poet  German  1877-1962
40. 1947 , Mr. André Paul Guillaume Gide        Novelist, essayist     French    1869 - 1951
41. 1948 , Mr. Thomas Stearns Eliot      Poet, dramatist, literary critic  British  1888 - 1965
42. 1949 , Mr. William Faulkner       Novelist , short story writer    American    1897 -1962
43. 1950 , Mr. Earl (Bertrand Arthur William) Russell     Philosopher,
                                                    logician, historian, social critic    British    1872 - 1970
44. 1951 , Mr. Pär Fabian Lagerkvist                                Poet,
                        playwright, novelist, essayist, short story writer     Swedish    1891 - 1974
45. 1952,Mr.François Mauriac   Novelist,dramatist,critic,poet,journalist  French  1885-1970
46.1953,Mr.Sir Winston Leonard Spencer Churchill Historian,writer,artist British 1874-1965
47. 1954 , Mr. Ernest Miller Hemingway           Author, novelist    American    1899 - 1961
48. 1955 , Mr. Halldór Kiljan Laxness               Author, novelist     Icelandic    1902 - 1998
49. 1956 , Mr. Juan Ramón Jiménez                                Poet      Spanish     1881 - 1958
50. 1957 , Mr. Albert Camus
                   Novelist, author, philosopher, journalist      French - Algerian     1913 - 1960
51. 1958 , Mr. Boris Leonidovich Pasternak    Novelist, author, poet   Russian  1890- 1960
52. 1959 , Mr. Salvatore Quasimodo                               Author     Italian    1901 - 1968
53. 1960 , Mr. Saint-John Perse (Alexis Leger)                     Poet    French    1887 - 1975
54. 1961 , Mr. Ivo Andric            Novelist, short story writer   Yugoslavian    1892 - 1975
55. 1962 , Mr. John Steinbeck
                     Novelist, short story writer, war correspondent     American    1902 - 1968
56. 1963 , Mr. Giorgos Seferis                        Poet, Diplomat       Greek      1900 - 1971
57. 1964 , Mr. Jean-Paul Charles Aymard Sartre Existentialist philosopher,
       playwright, novelist, political activist, biographer, literary critic   French   1905-1980
58. 1965 , Mr. Mikhail Aleksandrovich Sholokhov              Novelist   Russian  1905 - 1984
59. 1966 , Mr. Shmuel Yosef Agnon                    Author, novelist     Israeli   1888 - 1970
                Ms. Nelly Sachs                                 Poet, Playwright   German  1891 - 1970
60. 1967 , Mr. Miguel Angel Asturias
                               Poet, novelist, playwright, journalist      Guatemalan     1899 - 1974
61. 1968 , Mr. Yasunari Kawabata     Novelist, short story writer    Japanese   1899 - 1972
62. 1969 , Mr. Samuel Beckett     Novelist, playwright, poet, essayist    Irish   1906 - 1989
63.1970,Mr.Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn,Novelist,dramatist,historianRussian1918-2008
64. 1971 , Mr. Pablo Neruda            Author, poet, politican         Chilean      1904 - 1973
65. 1972 , Mr. Heinrich Böll                         Writer, novelist       German      1917 - 1985
66. 1973 , Mr. Patrick White         Short story writer, essayist     Australian    1912 - 1990
67. 1974 , Mr. Eyvind Johnson        Writer, short-story writer      Swedish     1900 - 1976
                Mr. Harry Martinson                        Author, poet       Swedish     1904 - 1978
68. 1975 , Mr. Eugenio Montale    Poet, prose writer, editor, translator  Italian 1896-1981
69. 1976 , Mr. Saul Bellow   Novelist, playwright, writer  Canadian/American   1915-2005
70. 1977 , Mr. Vicente Aleixandre                         Poet         Spanish           1898 - 1984
71. 1978 , Mr. Isaac Bashevis Singer    Novelist, short story writer    Polish    1902 - 1991
72. 1979 , Mr. Odysseus Elytis                             Poet            Greek           1911 - 1996
73. 1980 , Mr. Czeslaw Milosz         Poet, prose writer, essayist       Polish     1911 - 2004
74. 1981 , Mr. Elias Canetti             Novelist, writer      Bulgarian/Greman     1905 - 1994
75. 1982 , Mr. Gabriel García Márquez                 Screenwriter,
                                    novelist, short story writer, journalist    Colombian  1927 - .......
76. 1983 , Mr. William Golding         Novelist, poet, playwright    British        1911 - 1993
77. 1984 , Mr. Jaroslav Seifert              Writer, poet, journalist    Czech         1901 - 1986
78. 1985 , Mr. Claude Simon                                    Novelist     French        1913 - 2005
79. 1986 , Mr. Wole Soyinka               Writer, poet, playwright    Nigerian      1934 - ......
80. 1987 , Mr. Joseph Brodsky                           Poet, essayist    Russian      1940 - 1996
81. 1988 , Mr. Naguib Mahfouz                                 Novelist     Egyptian     1911 - 2006
82. 1989 , Mr. Camilo José Cela      Novelist, short story writer    Spanish      1916 - 2002
83. 1990 , Mr. Octavio Paz                    Writer, poet, diplomat    Mexican      1914 - 1998
84. 1991 , Ms. Nadine Gordimer                               Writer,
                                   political activist, playwright, novelist   South African  1923 - .....
85. 1992 , Mr. Derek Walcott   Poet, playwright, writer, visual artist  Caribbean  1930-....
86. 1993 , Ms. Toni Morrison              Novelist, editor     African-American    1931 - .....
87. 1994 , Mr. Kenzaburo Oe   Novelist, short story writer, essayist Japanese  1935 -......
88. 1995 , Mr. Seamus Heaney                                        Poet       Irish       1939 -......
89. 1996 , Ms. Wislawa Szymborska       Poet, essayist, translator     Polish    1923 -......
90. 1997 , Mr. Dario Fo                    Playwright, actor, composer     Italian    1926 -......
91. 1998 , Mr. José Saramago               Playwright, novelist     Portuguese    1922 - 2010
92. 1999 , Mr. Günter Grass                       Playwright, novelist     German    1927 -......
93. 2000 , Mr. Gao Xingjian     Novelist, playwright, critic, painter   Chinese   1940 -.......
94. 2001 , Mr. Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul  Novelist,essayist Trinidadian 1932 -.....
95. 2002 , Mr. Imre Kertész                                   Novelist     Hungarian     1929 -.......
96. 2003 , Mr. John M. Coetzee  Novelist,essayist,literary critic  South African  1940 -.....
97. 2004 , Ms. Elfriede Jelinek   Novelist, playwright, social criticism  Austrian  1946 -.....
98. 2005 , Mr. Harold Pinter    Playwright, screenwriter, actor, poet   British   1930 - 2008
99. 2006 , Mr. Orhan Pamuk                                      Novelist     Turkish     1952 -.......
100. 2007 , Ms. Doris Lessing                          Writer, novelist      Iranian     1919 -.......
101. 2008 , Mr. Jean-Marie Gustave Le Clézio  Novelist,essayist,translator  French 1940-....
102. 2009 , Ms. Herta Müller               Novelist, essayist, poet      Romanian    1953 - ......
103. 1010 , December 10 .............              ...............                 ..........        ...............

ရည္ညြန္းခ်က္  -  ေအာက္ပါ website မ်ားမွ ေလ့လာထားပါသည္။
                       http://nobelprize.org/
                       http://en.wikipedia.org/
                       google , images
ေစာသက္လင္း
---------------------------------------------------------------------------
မၾကာမီ ....... ကြ်န္ေတာ္ျပန္ဖတ္ခ်င္ေနေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ၄  ။ ( ဘုံဘ၀မွာျဖင့္ - သခင္တင္ျမ )
                  ဖတ္မိဖတ္ရာ ... သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၀ါးလံုးအတြင္း ေနရာယူၾကပါ။
---------------------------------------------------------------------------

12.9.10

ေစာသက္လင္း ၊ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ဖတ္ခ်င္ေနေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ၃

ဆရာမ ဂ်ဴး ၏ ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမမ်ား ဝတၳဳသည္ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေသာ ျမန္မာ ဝတၳဳရွည္မ်ားစာရင္းထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ပါသည္။ ဆရာမ၏ ဝတၳဳရွည္မ်ားထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္ အႏွစ္သက္ဆံုး တစ္ပုဒ္ လည္းျဖစ္သည္။ ဝတၳဳဖန္တီးမႈ အႏုပညာအရေရာ ၊ ဝတၳဳေရးသားျခင္း အတတ္ပညာအရေရာ ကြ်န္ေတာ္ ေလးစားသည့္ ျမန္မာ၀တၳဳရွည္ တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဝတၳဳသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ပထမႏွစ္အျပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းျပန္အဖြင့္တြင္ ဤဝတၳဳသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းတေတြ သမို္င္းေက်ာင္း၀င္း ပုပၸါးေဆာင္ေရွ႕ ဗန္ဒါပင္ေအာက္ရိွ သစ္သားခံုတန္းလ်ားေပၚ ျခင္ကိုက္ခံထိုင္ျပီး ဤဝတၳဳထဲမွာ က်ဆံုးသြားခဲ့သည့္ အိမ္စိုးေမအေၾကာင္း ျငင္းခံုခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ုျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုသဘင္ အထိမ္းအမွတ္ ခန္းမ ဖြင့္ပြဲအျပီး တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္သြားပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြလည္း နယ္သို႔ျပန္သြားခဲ့ၾကရျပီး ထူးအိမ္သင္၏ ဂ်ပ္ဆင္ထိပ္က လရိပ္ျပာ ကို နားေထာင္ရင္း အခိ်န္ျဖဳန္းခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ လုပ္ပါသည္။ မိုင္ ၇၀ ေလာက္ ရွည္သည့္ လမ္းတြင္ ဟိုစခန္း သည္စခန္း ေျပာင္းေရြ႕ ေနၾကရသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အိပ္ရာလိပ္္ထဲတြင္ စာအုပ္ ၃၊ ၄ အုပ္ အျမဲရွိခဲ့သည္။ ဆရာ ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၏ စကားေျပ သေဘာတရား စကားေျပအတတ္ပညာ၊ ဆရာေက်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည့္ ကမာၻ႔ ဂႏၴဝင္ တစ္ဆယ္ (မူရင္း - အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ William Somerset Maugham ၏ Ten novels and their authors) ၊ ဆရာမ ဂ်ဴး ၏ ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမမ်ား။ ထိုအခိ်န္က ကတၱရာလမ္းေဘး ေက်ာက္ပံုေပၚတြင္ ထိုင္ရင္း ကြ်န္ေတာ္ အေခါက္ေခါက္ ဖတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျခား ဖတ္စရာဟူ၍လည္းမရွိ။

၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ျပည္ျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ၾကရသည္။ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ခင္မင္ခြင့္ ရသြားခဲ့ပါသည္။

အခုခ်ိန္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ေ၀းရာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဘ၀ကို သက္သာသလို ေလွာ္ခတ္ေနရင္းမွ  ဧရာ၀တီ ကိုခ်စ္တယ္ ဟုေျပာရတာ မ်က္ႏွာပူဖို႔ေတာ့ ေကာင္းလွသည္။ ဧရာ၀တီကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကို စာနာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကမ္းစပ္ထိ ဆင္း၍ ျမစ္ေရႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာမ်ားကုိ စဥ္းစား ၾကည့္သည္။  ျမစ္ညာမွစ၍ စုန္ဆင္းလွ်င္ တေကာင္း ၊ တြင္းငယ္ ၊ စပယ္နဂို ၊ သပိတ္က်င္း။   ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ဆိုလွ်င္ တေကာင္းအထိသာေရာက္ဖူးသည္။ ထိုု႔ေနာက္ မင္းကြန္း၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ အမရပူရတ၀ိုက္။ ဆက္ဆင္းလွ်င္ ပခုကၠဴ၊ လက္ပင္ေျခေပၚ၊ ပုဂံ ေညာင္ဦး၊ စေလ။ ေရနံေခ်ာင္း၊ သံကိုင္း၊ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ ျပည္၊ ထံုးဘို ၊ ဇလြန္၊ ဟသၤာတ။ ေရွ႕ဆက္ေအာက္ပိုင္းကိုေတာ့ မေရာက္ဖူးေတာ့ပါ။ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတိုင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္ကို မိန္းေမာ ေတြးေငးသြားေအာင္ ျပဳစားသြားစျမဲျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ ျပည္ျမိဳ့သို႔ ေရာက္ရွိျပီး ေမဂ်ာတူ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ စာေပကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တြဲမိ သြားသည္။ တစ္ေယာက္က ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕မွ ျဖစ္ျပီး တစ္ေယာက္က ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕တဘက္ကမ္း သူေဌးကုန္းရြာမွ ျဖစ္သည္။ ဤသူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမမ်ား ဝတၳဳ ဇာတ္အိမ္တည္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ ကြ်န္ေတာ္၏ ေလ့လာေရးခရီး စတင္ပါေတာ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ သီတင္းကြ်တ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း တတိုက္  စြယ္ေတာ္ဖူးလိုင္းကားျဖင့္ျပည္ျမိဳ႕မွ သစ္ရာေကာက္ရြာ၊ထိုမွ မေကြးျမိဳ႕ရွိ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအိမ္သို႔  သြားလည္ၾကသည္။ ေျမလတ္ေဒသ ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္တူသည္။ ေျမကို ထိုးျဖဲထားသည့္ ယာခင္းမ်ားသည္ စုတ္ခ်က္ၾကမ္းသည္ ဆီေဆးပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္တူသည္။ ပဲစင္းငံုခင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာသည့္ သီတင္းကြ်တ္လ၏ နံနက္ခင္းေလသည္ ျခည္ေစာင္ၾကားကို ေရခဲဓါးအလား ထိုးခြဲ၀င္ေရာက္လာသည္။ ေျမလတ္သူ ေျမလတ္သားမ်ား အလိုလိုေနရင္း ကဗ်ာဆရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ ဤေဒသ၏ ရႈခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ကံျပားရြာသား သူငယ္ခ်င္းအိမ္သို႔လည္း သြားလည္ၾကသည္။ မေကြးျမိဳ႕ GTC မွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္ ။ ေက်ာင္းေရွ႕ ေရကန္ၾကီးမွာ သဘာ၀အတိုင္းရွိေသးသည္။ အသားညိဳညိဳ ကံျပားသူမ်ားသည္လည္း ခင္မင္ခ်င္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မေကြးျမိဳ႕၏ မႏၱေလးရမ္ညမ်ားမွာလည္း ခါတိုင္းထက္ ပိုေမွာင္လြန္းသည္။

မေကြးျမိဳ႕မွ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕ ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ တျမိဳ႕လံုးေလွ်ာက္လည္ၾကသည္။ စေနနံဘုရား၊ ေက်ာက္စာရံု၊ ကုန္းရိုးကေလးမ်ား၊ သဲေခ်ာင္းမ်ား၊ေရနံစင္ၾကီးမ်ား....။ ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ဆရာမ ဂ်ဴး ၏ စာမ်ားထဲမွ ရႈခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာမ ဂ်ဴး ၏ ပထမဆံုး ပုံႏိွပ္ စာမူျဖစ္သည့္ ရာဇဝင္ထဲမွာ ေမာင့္ကုိ ထားရစ္ခဲ့ ဝတၳဳတိုထဲမွ ဇာတ္၀င္ခန္းေနရာ ဖူးစာကုန္းသို႔လည္း ေရာက္ခဲ့သည္။ မိုးေရစားေျမာင္း အျပိဳင္းျပိဳင္းျဖင့္ ဖူးစာကုန္းကမ္းပါးသည္ မတ္ေစာက္လွ၏။ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕ ေညာင္လွဆိပ္ကမ္းမွ ဧရာ၀တီ ျမစ္ တဘက္ကမ္းရွိ သူေဌးကုန္းရြာသို႔ ကူးခဲ့ၾကသည္။ သူေဌးကုန္းရြာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္း ဆံုေတြ႔သည့္ ေနရာ အထက္နားေလးတြင္ ရွိပါသည္။

ဝတၳဳထဲတြင္ စိတ္ျဖင့္ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းသည္ ရင္ခုန္စရာ ေကာင္းပါသည္။

ေနာက္ေန႔နံနက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္ စက္ဘီးကိုယ္စီျဖင့္ လယ္ကန္သင္းရိုးမ်ားေပၚျဖတ္၍ သံကိုင္းဆိပ္ကမ္းသို႔ သြားၾကသည္။ တစ္နာရီခန္႔ နင္းရပါသည္။ လယ္မ်ား ရိတ္သိမ္းျပီးကာစ ျဖစ္သည္။ ေကာက္ရိုးစိမ္းရနံ႔မ်ား သင္းပ်ံ႕ေနသည္။ တခိ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဧရာ၀တီ နံေဘးမွကပ္၍ နင္းရသည္။ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို ျမစ္ေရတင္၍ တပိုင္တႏိုင္ စိုက္ပိ်ဳးေနၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ လူျပတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သံကုန္ေအာ္ဟစ္ၾက၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သံကိုင္းဆိပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခိ်န္သည္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔ရွိျပီ။ ေမာ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွအခိ်ဳ႕တို႔ ဆိုက္ကပ္လာၾကျပီး အခ်ိဳ႕က ထြက္ခြါဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ လူသူစည္ကားေန၏။ ျမစ္ေရသည္ ကမ္းပါးေအာက္ဘက္ အေတာ္ေ၀းေ၀းတြင္ စီးဆင္းေနသည္။ ဆိပ္ကမ္းသည္ သာမန္သာျဖစ္သည္။  ဧရာ၀တီျမစ္နံေဘး ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည့္ ပံုမွန္ ဆိပ္ကမ္း မ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။ သံကိုင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕ ျမစ္တဘက္ကမ္း မ်က္ေစာင္းမထိုးတထိုး ေလာက္ တြင္ရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္တြင္ ရည္ညြန္းစရာ ဓါတ္ပံုမ်ား မရွိသျဖင့္ Google Earth မွ ပံုမ်ားျဖင့္သာ ညြန္းလို ပါသည္။

ဝတၳဳကို သံကိုင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ စတင္သလို ၊ အဆံုးလည္း သည္ေနရာမွာပင္။ ဟသၤာသည္ သူ၏ သား ႏွင့္ သမီးကို သံကိုင္းေမာ္ေတာ္ဆိပ္တြင္ လာၾကိဳသည့္ အခန္းျဖင့္ ဝတၳဳစတင္သလို၊ ျမစ္အတြင္း သြားလာဖို႔ စပ္ထားသည့္ေလွငယ္ျဖင့္ ပင္လယ္တြင္းသို႔ ဟသၤာ ထြက္ခြာသြားသည့္အခန္းျဖင့္ ဝတၳဳကို အဆံုး သတ္ခဲ့ပါသည္။ ဟသၤာ ႏွင့္ အိမ္စိုးေမ တို႔ စတင္ေတြ႔ဆံုသည့္ ေနရာမွာလည္း သံကိုင္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ကူးလာ သည့္ ကူးတို႔ေလွေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ ေလွေပၚမွ အဆင္းတြင္ အိမ္စိုးေမ က ဟသၤာကို ေမး၏။

''အယ္ ... ေနဦး၊ ခဏေနဦး ေကာင္ေလး''
ေကာင္မေလး၏ အသံေၾကာင့္ သူ တံု႔ခနဲ ရပ္သြား၏။ ေကာင္မေလး သူ႔ထံ ေလွ်ာက္လာသည္။ ပန္းႏုေရာင္ ဂါဝန္ကေလးသည္ ျမစ္ျပင္မွ ျဖတ္တိုက္လာေသာ ေလျဖင့္ အနားမ်ား ဖားဖားလြင့္လ်က္ ရိွသည္။ ေကာင္မေလး၏ စူးရွေသာ မ်က္ဝန္းမ်ား အနည္းငယ္မွ်ပင္ မျပံဳးပါ။ နီေထြးပါးလ်ားေသာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ သူ ျမင္ဖူးသည့္ ေကာ္ပတ္ရုပ္လွလွေလး၏ ႏႈတ္ခမ္းလို ေကာ့၍ စိုလက္ေနသည္။
''နင့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးမလို့၊ နင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးဆိုတာ သိလား''
''ခင္ဗ်ာ ....''
သူ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြား၏။ ''မသိဘူး၊ အဲဒါက ဘယ္မွာလဲ'' ေကာင္မေလးသည္ သူ႔ကို ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး ဟန္ပါပါ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုအၾကည့္ေအာက္မွာ သူ႔ ကိုယ္ခႏၶာ ၾကံဳ့ဝင္သြား၏။

ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ သံကိုင္းေမာ္ေတာ္ဆိပ္
သံကိုင္းဆိပ္ ထေနာင္းပင္ေအာက္ရွိ အညာမုန္႔ဟင္းခါးမွာ စားေကာင္းလွသည္။ အညာမုန္႔ဟင္းခါးသည္ ေအာက္ျပည္မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မတူ၊ ပဲကို အေျခခံသည့္ မုန္႔ဟင္းရည္ျဖစ္သည္။ သံကိုင္းဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္းေစာင္းရြာသို႔ ခရီးဆက္ၾကသည္။ ျမင္းလွည္းမ်ားသာ အဓိက အသံုးျပဳသည့္ လမ္းလိုျဖစ္ေနသည္။ ျပင္ပမွလမ္းသည္ ဝတၳဳထဲမွ လမ္းလို ၾကမ္းတမ္းေနဆဲ။ အခိ်ဳ႕ လယ္ကြင္းမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းေနၾကသည္။ လမ္းေဘးႏွစ္ဘက္မွ ထေနာင္းပင္မ်ားမွာလည္း ဝတၳဳထဲကလိုပင္အစီအရီ။ ေရေျမာင္းမ်ားထဲတြင္ ေရခမ္းေျခာက္စျပဳေနျပီ။

သံကိုင္းေမာ္ေတာ္ဆိပ္ ႏွင့္ ကုန္းေစာင္းရြာကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ထေနာင္းပင္မ်ား ေဘးႏွစ္ဘက္ ျခံရံထားေသာ ေက်ာက္လမ္း

ဆရာမ ဂ်ဴး က ဝတၳဳမွာ လမ္းအေၾကာင္းကို ဤသို႔ ေရးထားသည္။

".........ကုန္းေစာင္း နွင့္ သံကိုင္း အၾကားကလမ္းသည္ လမ္းခင္းသည့္ ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားပင္ အစီအရီ ေပၚေန ေလာက္ေအာင္ ေဟာင္းႏြမ္းျပီး ခိ်င့္ခြက္မ်ား မ်ားျပားစြာ အိုေဟာင္းေနသည့္ လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမင္းလွည္း နွင့္ ခရီးသြားရတာ အလြန္ ၾကမ္းတမ္း လွသည္။ ေက်ာက္တံုးမ်ားေပၚ မွ ဘီးျဖတ္နင္းတိုင္း ျမင္းလွည္း အိမ္ သည္ လႈပ္ခါေဆာင့္ယမ္းလ်က္ ထိုင္ရသည့္ ခရီးသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာအဆစ္ေတြ ျပဳတ္ထြက္ သြားျပီဟု ထင္ရမတတ္ နာက်င္ေစသည္။....."
" .........လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ထေနာင္းပင္မ်ား စီတန္းလ်က္ရိွသည္။ ထေနာင္းပင္ေတြ၏ အလြန္မွာေတာ့ မွည့္ဝင္းလ်က္ရိွသည့္ စပါးနံွမ်ားျဖင့္ လွပေသာ လယ္ကြက္မ်ား....။ ညြတ္က်ေနသည့္ စပါးနံွမ်ားသည္ ေလျဖင့္ခပ္ငိုက္ငိုက္ ယိမ္းႏြဲ႕ေနၾကသည္။......"

ကုန္းေစာင္းရြာ ( ေရေျမာင္းတာေဘာင္ၾကီးက ရြာကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္ )

ကုန္းေစာင္းရြာသည္ စာေရးဆရာ ေန၀င္းျမင့္၏ ေမြးရပ္ေျမ ဇာတိလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာငယ္ရြယ္စဥ္က ကုန္းေစာင္းရြာတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ဤရြာမွပင္ စာေပႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည္ဟု မဂၢဇင္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ကုန္းေစာင္းရြာကို ျဖတ္သြားခဲ့သည့္ ေရေျမာင္းမွာ ဝတၳဳထဲေရာ ျပင္ပမွာပါ ထင္ရွားသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။  ဝတၳဳထဲတြင္...".......... တလင္းျပင္၏ တစ္ဖက္က ေျမာင္းေပါင္ေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာ သရပ္ပင္တန္းသည္ အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း မိႈင္းညိဳ့ ျငိမ္သက္ေန၏။ ဤပတ္ဝန္းက်င္၏ တစ္ခုတည္းေသာအသံမွာ ေျမာင္းျကီးအတြင္းမွ ေရစီးသံသဲ့သဲ့ပင္ ျဖစ္သည္။ ........"    "......... ဤေရေျမာင္းၾကီးသည္ ကုန္းေစာင္း၏ အသက္ျဖစ္သည္။ ကုန္းေစာင္းအနီးတဝိုက္က လယ္ကြင္းမ်ားသည္ ဤေရေျမာင္းမွ ေရသြင္းယူ၍ ရွင္သန္ၾကီးထြားၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤေရေျမာင္းသည္ မမ အိမ္စိုးေမ နွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။......... "

ကုန္းေစာင္းေစ်းမွာ လူစည္းကားေနသည္။ ေစ်းအ၀င္ေပါက္နားက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၏ ကုကၠိဳပင္ေအာက္ စားပြဲခံုမွာ ၀င္ထိုင္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ တစံုတေယာက္ကို ရွာေဖြေန၏။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ကူး  ေၾကာင္ေနသည္သာျဖစ္သည္။ ဝတၳဳသည္ ဝတၳဳသာျဖစ္၍ လက္ေတြ႔ေလာကသည္သာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း၏ အေဒၚအိမ္သို႔ သြားလည္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းက ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေရေျမာင္းတာေဘာင္ဆီသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ သစ္ပင္တန္းၾကီးသည္ ေရေျမာင္းေဘာင္ကို အရိပ္ထိုး လႊမ္းမိုးထား၏။ ေရေျမာင္းေဘာင္ တဘက္ျခမ္းရွိ စပါးစကၾ္ကီးမွ မီးခိုးမ်ား ထြက္ေနသည္။ ေရသည္ သီတင္းကြ်တ္လႏွင့္ မလိုက္ဖက္ေအာင္ ေျမာင္းထဲတြင္ အရွိန္ျဖင့္ စီးဆင္းေန၏။ ဆည္ေရလႊတ္ေနျခင္းျဖစ္မည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဝတၳဳအေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိသည္။ ဝတၳဳသည္ သာမန္ဇာတ္လမ္းသာ ျဖစ္၏။ ေငြအိမ္၊ အိမ္စိုးေမ၊ ေငြအိမ္စံ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး အေၾကာင္း၊ ထိုအမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက မိမိတို႔ဆိုင္ရာေခတ္ကို  ျဖတ္သန္း ၾကသည့္အခါမွာ စိတ္၀င္စားစရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေခတ္က လူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေစသလား ၊  လူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားက ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲေစသလား။ ႏွစ္ခုစလံုးကေတာ့ ေျပာင္းလဲ ေနၾကသည္။ ဝတၳဳထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက သူတို႔၏ ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ စကားမ်ားကို ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အၾကိဳက္ဆံုးမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ေငြအိမ္စံ ေျပာခဲ့သည့္စကားျဖစ္သည္။

''ဘဘကလဲ အိမ့္ကို တစ္ခါေျပာဖူးတယ္ ေဖေဖ၊ ေငြအိမ္စံဟာ အဘြားေတြ အေမေတြနဲ႔ နည္းနည္းမွ မတူဘူးတဲ့''  သမီး၏အျပံဳးက ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲကေလး ...။ သမီး၏မ်က္ဝန္းမ်ားမွာ ေခါင္းမာမႈႏွင့္ နာက်င္မႈကို ေတြ႔ရ၏။          ''ဘဘ   ဆိုလိုခ်င္တာကို အိမ္ သိပါတယ္။ ဘြားဘြားကလဲ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ တက္ၾကြတဲ့ မိ်ဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ၾကီးျပင္းခဲ့တယ္၊ ေမေမကလဲ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ တက္ၾကြတဲ့ မိ်ဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ ၾကီးျပင္းခဲ့တယ္။ အိမ္က ဘာေတာ္လွန္ရမွာလဲ၊ ဘာမိ်ဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ ဘာကို ေတာ္လွန္ရမွာလဲ ေဖေဖ'' ကြ်န္ေတာ္ စကားဆြံ႔အသြားကာ သမီး၏ လက္ဖ်ားကေလးတစ္ဖက္ကို ခပ္ဖြဖြဆုပ္မိသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း အိမ္စိုးေမ က်ည္သင့္၍ က်ဆံုးခါနီး ဟသၤာကို ''ရဲေဘာ္၊ ဝပ္ေလ .... ဝပ္ေန'' ဟု ကိုယ္ႏွင့္ ကာကြယ္ရင္း ေျပာခဲ့ေသာစကားသည္ ကြ်န္ေတာ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယေန႔တိုင္ အေျဖမရေအာင္ ေတြးေတာ ေစခဲ့ပါသည္။ ဇနီးက ခင္ပြန္းကို အႏၲရာယ္သင့္ခါနီးမွာ ရဲေဘာ္ ဟု ေအာ္ဟစ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္လား၊ အိမ္စိုးေမမို႔လို႔လား။

ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား ဝတၳဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္မွာ ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိသလို ရုပ္ရွင္ ျဖစ္သည့္ တစ္ခါကဧရာ၀တီညမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိသည္။ ဝတၳဳ ဖန္တီး သည့္အႏုပညာႏွင့္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသည့္အႏုပညာၾကားတြင္ ကြာျခားမႈေတြရိွပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္လယ္ႏွင့္ တူေသာမိန္းမမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည့္ စကားလံုးမ်ားထက္ တစ္ခါက ဧရာ၀တီညမ်ားသည္ မျပႏုိင္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ေလးျဖဴ သီဆိုခဲ့သည့္ တစ္ခါကဧရာ၀တီညမ်ားထဲမွ ရုပ္ရွင္သီခ်င္းကိုေတာ့ ၾကိဳက္သည္။ ေတးေရးဆရာကို သိခ်င္သည္။ ( http://myanmarmp3album.com/2009/03/22/8264/ )


ကြ်န္ေတာ္တို႔ မုန္းျမစ္ဆိပ္သို႔ ဆက္သြားခဲ့ၾကသည္။ မုန္းျမစ္သည္လည္း ဝတၳဳထဲမွာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မုန္းျမစ္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စီး၀င္ခါနီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေကြ႔၀ိုက္ စီးဆင္းေန၏။ မုန္းျမစ္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ အရွိန္ျဖင့္ စီးဆင္းေနသည္။  ၀ါးေဖာင္တို႔ ျမစ္ျပင္ထဲ ေမ်ာပါသြားၾက၏။ မုန္းဆိပ္မွာ ကူးတို႔ေလွတစ္စီး ဆိုက္ထားသည္။


ကုန္းေစာင္းရြာ ၊ လယ္ကြင္းမ်ား ႏွင့္ ေကြ႔၀ိုက္ေနေသာ မုန္းျမစ္

ဟသၤာႏွင့္ အိမ္စိုးေမတို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔သည္မွာ မုန္းဆိပ္ ကူးတို႔ေလွေပၚမွာျဖစ္သည္။  
ဝတၳဳထဲမွာ''အစ္မ သံကိုင္းဆိပ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကြ်န္ေတာ္ ေျဖနိင္ျပီ အစ္မ၊ ထပ္ေမးဦးမလား ဟင္'' သူက ဝါးလံုးျဖင့္ ထိုးသြားျပီး ျမစ္အထက္ဘက္သို႔ ေလွကို ဆန္သြား၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကူးတို႔ေလွေပၚမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၃ ဦးႏွင့္ ေလွသမား အဘိုးၾကီးသာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မုန္းျမစ္ကိုကူး၍ ေက်ာင္းေတာ္ရာ ၊ ထိုမွ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္ၾကဦးမည္။ မုန္းျမစ္တဘက္ ကမ္းပါးသည္ မတ္ေစာက္လွ၏။ ကြ်န္ေတာ္သည္ မုန္းျမစ္ကို ငံု႔ျပီးေငးၾကည့္ေနသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ စိတ္ကူးျမင္ကြင္းထဲတြင္ ေလွတစ္စီး မုန္းျမစ္ျပင္၌ တိမ္လိုဘဲ အရွိန္ျဖင့္ ေမွ်ာပါေနသည္။ ကမ္းပါးေပၚတြင္ ျမင္းလွည္းတစ္စီး ဒုန္းစိုင္းေျပးေန၏။ ပထမေတာ့ စိတ္စဲြလမ္းလြန္းလို႔ ျမင္ေယာင္တာပဲဟု ထင္မိသည္။  ''မမ အိမ္စိုးေမ ....'' သူ႔အသံ က်ယ္ေလာင္လြန္းသျဖင့္ တိမ္ေတြပင္ လန္႔ဖ်ပ္ကာ ပို၍လ်င္ျမန္စြာ ေျပးသြားေလသည္။ မမက ရုတ္ျခည္း လွည့္ၾကည့္သည္။ ျမင္းလွည္းကလည္း ေျပးေနဆဲ ... ေလွကလည္း ေျပးေနဆဲ..... တိမ္ေတြကလည္း ေျပးေနဆဲ...................။

* * * * * * * * *

၅။ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ၊ သခင္တင္ျမ

ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ။ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဦးဆံုး ရင္းႏွီးခဲ့သည္မွာ ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းစာထဲမွ ျဖစ္သည္။ ဟသၤာတ ခရိုင္၀န္က ဆုေငြ ၅ က်ပ္ျဖင့္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ေသာေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ ေျမေအာက္သို႔လွ်ိဳ၀င္ သြားေလသည္။  ဟာ...... ေျမၾကီးေအာက္ကို ဘယ္လိုမ်ား လွ်ိဳ၀င္သြားပါလိမ့္။ ေျမၾကီးေအာက္မွာ ဘယ္လိုမ်ား ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၾကမွာပါလိမ့္။ ကြ်န္ေတာ္ ငယ္စဥ္က ေတြးခဲ့ဖူးပါသည္။

( ဆက္ရန္ )
---------------------------------------------------------------------------------------


မၾကာမီ ....... စြန္လြတ္ျခင္း။
                  ကင္း၀န္မင္းၾကီး ၊ botanical garden ႏွင့္ သမို္င္းထဲမွာ ရပ္ျပီး မက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ.။

--------------------------------------------------------------------------------------