30.12.10

ဖတ္မိ ဖတ္ရာ .... ေထာင္တန္ေသာစကား ။ ေမာင္သုည ေရးသည္။

ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္အေဟာင္းေစ်းတန္းမွ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃-၅၄ ရွာေဖြ ရရွိလာလို႔ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ရိုက္တင္လိုက္ပါတယ္။ အေဟာင္းေတြထဲက ေကာင္းမယ္ ထင္တာေလးေတြပါ။
ေစာသက္လင္း

* * * * * * * * * *

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃ - ၅၄။ (စာမ်က္ႏွာ ၊ ၃၈ - ၃၉)


ေထာင္တန္ေသာစကား ။      ေမာင္သုည ေရးသည္။
သားက ဆိုသည္။ ' အိုဘဲ့ ဘခင္ .... ဤေလာက၌ ကၽြႏု္ပ္ မသိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေမးပါရေစ။ '

ဘခင္က ဆိုသည္။ ' ေမးေလာ့ ခ်စ္သား - ေမးေလာ့ '

သားက ဆုိသည္။ ' ေလာကသည္ မီးသတ္၏ လုပ္ငန္းဟူသည္ကား ႏုနယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အရွိန္ျပင္းေသာ ေရလံုးျဖင့္ ပက္ရန္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ - မီးကို ျငိမ္းသတ္ရန္ေလာ။ '

ဘခင္က အေျဖေပးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ ေမးျပန္ေသးသည္။

' အိုဘခင္ - ယင္းသိုု႔တျပီးကား - အႏွီ ပ်ီေဒၚသာ ႏိုင္ငံတြင္ လူသားတို႔အတြက္ ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြၾကေသာ ၀န္ၾကီး ၀န္ငယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အႏွီ ပ်ီေဒၚသာ အလကားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမထားဘဲ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳ ေက်ာင္းမ်ားမွာသာ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ - ေက်ာင္းထားပါသနည္း - ဘခင္ '

ဘခင္က ရွင္းရွင္းပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ပင္ ေမးျပန္ပါေသးသည္။ ' အိုဘခင္ - ေလာက၌ ' ဒီမိုကေရစီ ' ဟူသည္မွာ ပုဒ္မငါးကို ေခၚသေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ - ဒီမိုကေရစီေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ မဲခိုးျခင္းသည္ - ဒီမိုကေရစီေလာ။ '

ဘခင္က ေကာင္းစြာ ေျဖပါေသးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားကလည္း ထပ္၍ ေမးျပန္ပါေသးသည္။ ' အိုဘခင္ - တကၠသုိလ္ေလာက၌ အၾကင္အဖြဲ႔ တခုသည္ လက္ဦးမဆြ၌ ေက်ာင္းတလ ပိတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျပီးေနာက္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေက်ာင္း (၁၅) ရက္ပိတ္ရန္ အသံေျပာင္းလဲ သြားရပါသနည္း။ '

ဘခင္က ေျဖလိုက္ပါေသးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '


သားက ထပ္၍ ထပ္၍ ေမးျပန္ေတာ့သည္။ ' အိုဘခင္ - ဤတကၠသုိလ္ေလာကမွာပင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦဟူသည္ စစ္ရဲပိုင္ အေဆာက္အဦေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားထုပိုင္ အေဆာက္ အဦေလာ။ '

ဘခင္က စိုးရိမ္စြာ ရွင္းရွင္းေျဖလိုက္သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္တြန္႔တက္၍ ေမးျပန္ေသးသည္။ ' အိုဘခင္ ' ပ်ီေဒၚသာ ျပင္ညာေရး ' ဟူသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကို ေခၚပါသေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ ပစ္ျခင္းကို ေခၚပါသေလာ။ '

ဘခင္က မ်က္လံုးျပဴးကာ ေျဖလိုက္ပါ၏။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ ေမးျပန္ပါေသးသည္။  ' အိုဘခင္ - တကၠသုိလ္ဟူသည္ကား ေက်ာင္းသားကို က်ည္ဆံ ေပးရန္ေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ ပညာေပးရန္ေလာ။ '

ဘခင္က ေဒါသထြက္စြာ ေျဖလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

ဤတြင္မွ သားက ၀မ္းနည္းစြာႏွင့္ ေမးပါေတာ့သည္။ ' အိုဘခင္ - သို႔ျဖစ္လွ်င္ - ေလာက၌ ဘခင္သိေသာ အရာဟူ၍ မရွိေတာ့ျပီတကား။ '

ဤတြင္မွ ဘခင္က အားရပါးရ ေျဖလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ရွိပါျပီေကာ ခ်စ္သား - ရွိပါျပီေကာ ၊ ယခု ခ်စ္သား ေျပာေနေသာ စကားမ်ားသည္ " ေထာင္တန္ေသာ စကား " မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘခင္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အသိျဖစ္ေတာ့သည္ ။ ေနာက္ထပ္၍ မေျပာေလႏွင့္ေတာ့။ '

ေမာင္သုည
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃ - ၅၄။
* * * * * * * * * *

မၾကာမီ ...... ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ( ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ )
                  အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား

28.12.10

ဖတ္မိဖတ္ရာ .... သုခမိန္လႈိင္ ႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔၏ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔မ်ားအေၾကာင္း

ဆရာ သုခမိန္လႈိင္ ႏွင့္ ဆရာမ ဂ်ဴး တို႔၏ အႏုပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးစကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကလ်ာမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

မဂၢဇင္းမ်ားထဲမွ ႏွစ္သက္ခဲ့သည္မ်ားကို ၀ါသနာအရ ျဖစ္ညွပ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဖိုင္အတြင္းမွ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိသျဖင့္ မွတ္တမ္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကား ေတာင္းခံထားျခင္း မရွိပါသျဖင့္ ဤစာျဖင့္ပင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳ ပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး ပါရွိခဲ့သည့္ ကလ်ာမဂၢဇင္း၏ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို ေသခ်ာစြာ မမွတ္သားခဲ့မိသည့္အတြက္ မေဖာ္ျပႏိုင္သျဖင့္ ေနာင္တၾကီးစြာ ရမိပါသည္။

ေစာသက္လင္း


* * * * * * * * * *


* * * * * * * * * *

မၾကာမီ ...... ဖတ္မိဖတ္ရာ ... ေမာင္သုည ၏ ေထာင္တန္ေသာစကား
                                          ( ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၁၉၅၃ - ၅၄ )
                  ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ( ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ )

26.12.10

ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေသာ (ဆရာမ) ၾကည္ေအး၏ ကဗ်ာမ်ား

ဆရာမ ၾကည္ေအး၏ ကဗ်ာမ်ားကို ျပန္လည္ ဖတ္ၾကည့္ရင္းမွ ႏွစ္သက္မိသည့္ ကဗ်ာ ၄ ပုဒ္ကို အမွတ္တရ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဆရာမ ၾကည္ေအးထံ ခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းခံလႊာအား မည္ကဲ့သို႔ ပန္ၾကားရမည္ကို မသိပါသျဖင့္ ဤစာျဖင့္ပင္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဆရာမ၏ ဝတၳဳရွည္ ၊ ၀တၳဳတို စာအုပ္ အခ်ိဳ႕၏ ဓါတ္ပံုမ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေစာသက္လင္း


* * * * * * * * * *

ၾကည္ေအး ၏ ကဗ်ာမ်ား
အားမာန္သစ္စာေပ ၊ ၁၉၉၂ မတ္လ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - စံတိုး


တေစၧ

အိပ္လို႔မရ
ညၾကီးမင္းၾကီး ၊ ထျပီးထို္င္ေန
ေမြ႔ရာေတြလည္း ၊ ေၾကြမြတြန္႔လိပ္
သိပ္စိတ္ညစ္တယ္ ၊ သတိျပယ္လြင့္
ခိုတြယ္စရာ ၊ အတည္မက်။

အျပင္ဘက္မွာ
သစ္ရြက္ေတြၾကား ၊ ၾကယ္ေလးငါးပြင့္
စကားပင္အို ၊ ကန္ေရစိုစြတ္
ဟိုမွာလႈပ္လႈပ္ ၊ ငုတ္တုတ္လက္ကမ္း
စမ္းေလွ်ာက္သြားေန ၊ ျမက္ျခံဳေတြထဲ
တေစၧ ငါကိုယ္တိုင္ပါပဲ။

ခုတင္ေျခရင္း
ျဖည္းနင္းရွပ္ရွပ္ ၊ မတ္တတ္ထလိုက္
ခန္း၀ကိုလာ ၊ ၀ရန္တာမွာ
သည္မွာတစ္ေယာက္ ၊ တေစၧ ေျခာက္လွန္႔
ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ၾကည့္ ၊ မ်က္ႏွာလွည့္စမ္း
တည့္တည့္လွမ္းျမင္ ၊ ေအာ္ငိုခ်င္မိ
တဆင္တည္းပဲ သူႏွင့္ငါ။


ျမစ္နက္ထဲမွာ
ငါေရႏွစ္ျမဳပ္ ၊ ခ်မ္းျပီးကုပ္ေန
ကုကၠိဳကိုင္းၾကား ၊ ငါနားေနလိုက္
ဘုရားေရွ႕ေမွာက္ ၊ ဒူးေထာက္ေရာက္ျပန္။

ေမာပန္းလ်ႏွင့္
(တ) တစ္ေယာက္ေသာငါ ၊ ငါမ်ားစြာမွ
ထလာလြင့္ပါး ၊ ေမာင့္အနားကို
စကားေထြရာ ၊ ငိုသံပါႏွင့္
ဘာမွမၾကား ၊ ေမာင့္အနားမွာ
' ထသြားစို႔ဆို ၊ ေမ့ကိုအိပ္မက္
မမက္ဘူးလား ' ၊ တေစၧ ျဖားေယာင္း
မႈန္မႊားစိတ္၀ယ္ အရိပ္ထင္။

( တာရာ ၊ အတြဲ ၃ ၊ အမွတ္ ၂၀ ၊ ၁၉၄၉ )

အခ်ည္းႏွီး မီးအိမ္

ညဥ့္ေမွာင္ၾကီးမွာ
မီးပံုးအျပာ ၊ ရွာယူလာျပီး
လသာေဆာင္စြန္း ၊ တိုင္ထိပ္တန္းမွာ
ေၾကးနန္းႏွင့္တဲ ၊ တြဲလိတြဲေလာင္း
ခ်ိတ္ဆြဲလိုက္ျပီး ၊ အခ်ည္းႏွီးပင္
ထီးတည္းထိုင္ကာ ေနမိ၏။

အဘယ္သူလွ်င္
အမူညံ့သက္ ၊ ျပံဳးႏႈတ္ဆက္ႏွင့္
၀င္းျပက္မီးခိုင္ ၊ ဖေယာင္းတိုင္ကို
ကိုင္ေဆာင္လာျပီး ၊ ရိုေလရီးခို
ေဖာ့စီးညင္သာ ၊ မီးပံုးျပာမွာ
စိုက္လာထြန္းညိွပါမည္နည္း။

တြတ္တြတ္ညည္း၍
ညဥ့္လည္းေအးေအး ၊ ငါ႔လည္းေငးမိ
ေျပးလႊားျမဴးခုန္ ၊ အစုန္အဆန္
ေလျပန္ေ၀ွ႔ေနာက္ ၊ ေလရူးေပါက္မွာ
ဂနာမျငိမ္ ၊ ငါ႔မီးအိမ္သည္
တြန္႔လိမ္လူးလြန္႔ ေနသည္တကား။

( ရႈမ၀ ၊ ၁၉၄၉ ၊ ဇူလိုင္ )

ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္

ကိုင္းဖူးထိပ္မွာ
ပြင့္ဦးအသစ္ ၊ ယခုလွစ္သည္
ေရႊရစ္ပန္းျပာ ၊ ခပ္မာမာေလး။

လွမ္းမီေပမယ့္
ေမာေနပါ႔မယ္ ၊ ခူးမလြယ္ဘူး
ေျမ၀ယ္ေလ်ာင္းစင္း ၊ ေမာင့္ေျခရင္းက
သက္ဆင္းေၾကြလင့္ ၊ ခေရပြင့္ေလ .... ။

အလြယ္လိုက္ျပီး
အၾကိဳက္ဆင္သင့္ ၊ လွမ္းၾကိဳႏွင့္သည္
ေၾကြပြင့္ကိုသာ ေကာက္ပါေမာင္ရယ္။

( ရႈမ၀ ၊ ၁၉၅၃ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ) ၊ [ ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္ ဝတၳဳမွ ]

တရားသခင္

ၾကည္လင္ရုပ္သြင္ ၊ သခင္လာသည္ကို
ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုး ၊ ကၽြန္ရွိခိုးဆဲ
မာန္ျငိဳးကင္းစင္ ၊ ဆုထူးျမင္ဆဲ
သင္မိစၧာလား ၊ သမာလား
ေမးအားရက္လွသည္။

ၾကည္လင္ရုပ္သြင္ ၊ သခင္ဟူသည္
တစ္ဆူဂဂၤါသဲမွ ၊ ရွင္ဗုဒၶလား
ထေျမာက္ျပန္သစ္ ၊ ခရစ္ေတာ္လား
ေက်ာ္လြင့္လူ႔ရြာ ၊ အလႅာဟုလား
စကားမြန္ျမတ္ ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္လား
ကားလ္မတ္ ၊ အိန္ဂ်ယ္
လယ္နင္ ၊ စတာလင္လား။

ၾကည္လင္ရုပ္သြင္
သခင္မြန္ကို ၊ ကၽြန္ရွိခိုးလည္း
လူကို ရွိမခိုး ၊ တရားကို ရွိခိုး၏
စိုးစဥ္းခၽြတ္ယြင္း ၊ ေခတ္ႏွင့္မလ်င္းက
ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ ပူေဇာ္၏။

ၾကည္လင္ရုပ္သြင္ ၊ သခင္တို႔သည္
သူမွီတင္းေသာ ၊ လူ႔ေခတ္ေျပာက်ယ္
လိုက္ေလ်ာက်င့္၀တ္ ၊ ပညတ္ျမဲရွင့္။

ျဖဴေျဖာင့္ခ်စ္တတ္ ၊ အျပစ္ခြင့္လြတ္
နားလည္ညႊတ္ေပ်ာင္း
လြတ္ေျမာက္ကင္းလ်က္
အသက္လွဴရက္ ၊ ဆင္းရဲဖက္ခဲ့
ကိုယ္ပ်က္ျငဴစူ ၊ ႏူသူကိုပင္
ၾကည္ျဖဴလက္ကမ္း ၊ ဖက္ယမ္းေပါင္းသင္း
သနားျခင္းျဖင့္ ၊ တရားမင္းဟု
စစ္မွန္ျခင္းတည္ရာ ၊ သခင္လာသည္
နာမည္မရွိ ၊ အသိေ၀ငွ
အလွတရားမွ်ျဖစ္၏။

( ရႈမ၀ ၊ ၁၉၇၁ ၊ ဇန္န၀ါရီ )

* * * * * * * * * *
External links:
 
 
 
 * * * * * * * * * *
 ၾကည္ေအး ၏ ဝတၳဳတိုမ်ား - ၂
အားမာန္သစ္စာေပ
၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီ ၊ ပထမအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ျမင့္ေမာင္ေက်ာ္
ၾကည္ေအး ၏ ဝတၳဳတိုမ်ား - ၄
အားမာန္သစ္စာေပ
၁၉၉၅ ဧျပီ ၊ ပထမအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ေဇာ္ညြန္႔ေဖေကဖြဲ႔ဆိုသီ
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္

၁၉၉၇ ဇန္န၀ါရီ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ပိုပို
(ပ ၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၃ ၊ ခ်ိဳးျဖဴစာေပတိုက္)
မွန္ကြဲစမ်ားေပၚက ကၽြန္မ
ယြန္းေရႊအိမ္ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ေရး

၁၉၉၇ ၊ ဧျပီ ၊ ပထမအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ဒီဇိုင္း - ကိုေဇာ္

အိပ္မက္ႏွင္းျမဴ ဝတၳဳတိုစု
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္
၂၀၀၁ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ ပထမ အၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ
၀င္းေဖျမင့္ ၏
ေ၀းေ၀းလြင့္လြင့္ ပန္းခ်ီကား
မွန္၏ ေမွာင္ရိပ္ ၊ စိုးနဲ႔ခိုင္
ေရႊစာစဥ္
၂၀၀၀ ေအာက္တိုဘာ ၊ ပထမ အၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ေနမ်ိဳးေဆး

* * * * * * * * * *

မၾကာမီ   ......  ဖတ္မိဖတ္ရာ ... ေမာင္သုည ၏ ေထာင္တန္ေသာစကား
                                                     ( ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႏွစ္လည္စာေစာင္  ၁၉၅၃ - ၅၄ )
                    ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ( ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ )

5.12.10

ကြ်န္ေတာ္ျပန္ဖတ္ခ်င္ေနေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ၅ ။ ( ဟဲမင္းေ၀း၏ ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို )

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သည့္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပညာရပ္အသံုးအႏံႈး တစ္ခုရွိသည္။ အခု စဥ္းစားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေနသည္။ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္သတိရမည္မသိ။

ဆိုလုိသည္ကေတာ့့ ... ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ၾကံဳရာ ေတြ႔ရာ စာေတြ ဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သည္လုိဖတ္ရင္း အခိ်ဳ႕ စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္သည့္အခါ နားမလည္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္ရင္း ေၾကာက္လန္႔သြားခဲ့သည္။ ဆက္မဖတ္ေတာ့။ ေနာင္ကိုလည္း မဖတ္ျဖစ္ေတာ့။ ေနာက္ပိုင္း အမွတ္မထင္ ၾကံဳၾကိဳက္၍ ထိုစာအုပ္ကို ေတြ႔လွ်င္ပင္ ...ဟာ ငါေၾကာက္သြားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ပါလား ၊ ဘာေတြ ေရးထားမွန္းကို နားမလည္ဘူး ... ဆိုျပီး မွတ္မိႏိုင္ပါေသးသည္။ ျမန္မာလိုဆိုလွ်င္ေတာ့ စာပိသြားတယ္ ေျပာမလား၊ စာေၾကာက္သြားတယ္ ေျပာမလား။

ဤကဲ့သို႔ စာအုပ္တစ္အုပ္အား ေၾကာက္လန္႔သြားသည့္စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ၊ စိတ္၀င္စားႏိုင္မႈ ၊ စာဖတ္ ၀မ္းစာ ျပည့္စံုမႈ အေျခအေန ၊ စိတ္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ .....။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တူညီႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ စာဖတ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ (သက္တမ္း တိုပါေသးသည္) စာအုပ္ကို ဖတ္ေန ရင္းမွ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ ၊ မခံစားႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔သြားခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေတြးမိသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။ ဆက္မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ေဘးခ်ထားခဲ့ျပီး ၊ ေနာင္ လခ်ီ ႏွစ္ခ်ီၾကာမွ ျပန္ဖတ္ျဖစ္သည့္ စာအုပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုထိ ျပန္မဖတ္ျဖစ္ေသးသည့္ စာအုပ္မ်ား လည္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ၁၀ တန္းေျဖျပီး အားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဦးၾကီး တစ္ေယာက္က ဒီစာအုပ္ေကာင္းတယ္ ၊ ဖတ္ၾကည့္ ဆိုျပီး မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာ ကို ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ပါသည္။ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ပါ။ ၾကိဳးစားျပီး ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ ယခုထိလည္း ျပန္မဖတ္ျဖစ္ေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆံုးရံႈးမႈၾကီး တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းၾကီး ၃ ႏွစ္နီးပါး ပိတ္ေနသည့္ ကာလ (၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာ) တုန္းက ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္၏ စာဖတ္သူမ်ား စာအုပ္ကို ဖတ္ပါသည္။ နားမလည္ပါ။ ထို စာအုပ္သည္လည္း ၀ယ္ခဲ့သည့္အတိုင္း အသစ္နီးပါး စာအုပ္စင္ ေခ်ာင္ထဲတြင္ သိမ္းထားလိုက္ပါသည္။

ထိုသို႔ ျပန္မဖတ္ျဖစ္ေတာ့သည့္ စာအုပ္မ်ား ရွိသလို ျပန္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သြားသည့္ စာအုပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို စာအုပ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က နားမလည္ မခံစားတတ္ခဲ့ဘဲ ေနာင္မွ စြဲလန္းမိေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ စိတ္အားငယ္မိသည့္ အခါတိုင္း အားကိုးရာ ဆႏၵျဖင့္ ဖတ္ဖို႔ တမ္းတမိေသာ စာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္သည္ ကမၻာအႏွံ႔ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ အေမရိကန္ စာေရးဆရာၾကီး Ernest Miller Hemingway ၏ The Old Man and the Sea ကို ဘာသာမျပန္သည့္ တိုင္းျပည္၊ စာေပဟူ၍ မရွိသေလာက္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ေကာင္းကင္မွာ ေျပးလႊားေနသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားကို ေငးၾကည့္ရင္း ရုပ္လံုးေဖာ္ ခံစားရ သလုိ ဤစာအုပ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ခံစားၾကသည့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာအႏွံ႔ မွာရွိပါသည္။ ကိုယ့္အတၱ၊ ကိုယ့္ယံုၾကည္ ေတြးေခၚမႈ၊ ကိုယ့္ခံစားမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ဤစာအုပ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည့္ လူေပါင္း မ်ားစြာသည္ ဤစာအုပ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ေက်နပ္သြားၾကသည္။ ဤစာအုပ္ေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ သည္ အားမာန္သစ္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား ေမြးဖြားလာၾကသည္။


( Photo - Wikipedia )

ကၽြန္ေတာ္၀ယ္သိမ္းထားသည့္ စာအုပ္သည္ ဆရာေမာင္ဆုရွင္ ဘာသာျပန္သည့္ ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို ျဖစ္သည္။ စာအုပ္သည္ ဇာတ္လမ္းေရာ၊ အေရးအသားေရာ ရိုးရိုးေလးသာျဖစ္သည္။ ရႈပ္ေထြးေအာင္ တမင္တကာ ဖန္တီးထားသည့္ နိမိတ္ သေကၤတမ်ားမပါ။ ဇာတ္ေဆာင္ေတြ အမ်ားၾကီးမပါ။ လုပ္ေျပာသည့္ အသက္မပါေသာ စကားေျပာခန္းမ်ားမပါ။

ဝတၳဳ၏ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္မွာ အသက္ၾကီးျပီျဖစ္သည့္ က်ဴးဘားလူမ်ိဳး တံငါသည္ အဘိုးအို ဆန္တီယာဂို (Santiago) ၏ အေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။ ဝတၳဳသည္ အဘိုးအို ငါးတစ္ေကာင္မွ ဖမ္းမရဘဲ ပင္လယ္မွ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္ျဖင့္ စတင္ထားသည္။ ထိုေန႔သည္ အဘိုးအို လက္ဘလာျဖင့္ ပင္လယ္မွ ျပန္လာ ရသည့္ ရက္ေပါင္း ၈၄ ရက္ ျပည့္ေျမာက္ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ အဘိုးအို အျဖစ္ကို ၾကည့္ျပီး သူငယ္ေလး မန္ႏိုလင္ (Manolin) သည္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနရသည္။ တံငါသည္ အခ်ိဳ႕က ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကသည္။ သူငယ္ေလး မန္ႏိုလင္သည္ ပထမရက္ေပါင္း ၄၀ အထိ အဘိုးအိုႏွင့္အတူ တစ္ေလွထဲ ငါးဖမ္း ထြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုရက္မ်ားအတြင္း ငါးတစ္ေကာင္မွ မရသျဖင့္ မိဘမ်ားေၾကာင့္ အျခား တံငါေလွႏွင့္ လိုက္ပါေနရသူျဖစ္သည္။ သူငယ္ေလးသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက အဘုိးအိုႏွင့္အတူ ငါးဖမ္း လုိက္ခဲ့သူျဖစ္၍ အဘိုးအုိကို သံေယာဇဥ္ရွိသူျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦး ကမ္းစပ္နားရွိ တံငါေစ်းတန္းတြင္ ဘီယာ၀င္ေသာက္ၾကရင္း သူငယ္ေလး ငယ္စဥ္က အေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ မနက္ျဖန္ ကံေကာင္းေတာ့မည့္ အေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦး အဘိုးအို၏ တဲသို႔ ျပန္ၾကသည္။ တဲမွာ ပရိေဘာဂ အနည္းငယ္ျဖင့္ စုတ္ခ်ာေနသည္။ တဲနံရံတြင္ အဘိုးအို၏ ဇနီး ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့သည့္ Jesus ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုအခိ်ဳ႕ ရွိေနသည္။ တခ်ိန္တုန္း ကေတာ့ ဇနီးသည္၏ ဓါတ္ပံုေလးလည္း နံရံေပၚတြင္ ရွိခဲ့သည္။ အဘိုးအိုသည္ ထိုဓါတ္ပံုေလးကို ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ အထီးက်န္သလို ခံစားလာရကာ ၊ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သူ၏ အကီ် ၤအတြင္းအိတ္ထဲတြင္သာ သိမ္းထား ေတာ့သည္။

တဲထဲတြင္ အဘိုးအိုႏွင့္ သူငယ္ေလးသည္ မရွိသည့္ ညစာကို ရွိသေယာင္ျဖင့္ ညစာအေၾကာင္း၊ တခါက ရက္ေပါင္း ၈၇ ရက္အထိ ငါးမရခဲ့ဖူးသည့္ အေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဘ့စ္ေဘာအသင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ကစားသမားမ်ား မန္ေနဂ်ာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။ အဘိုးအိုသည္ ေဘ့စ္ေဘာအသင္းမ်ား ထဲမွ ယန္းကီး (Yankees) အသင္းကို အားေပးသူျဖစ္သည္။ အဘုိးအိုသည္ ငယ္စဥ္က အာဖရိကသို႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ အာဖရိက၏ ညေနခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္၌ ျခေသၤ့မ်ားကို ေတြ႔ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အဘိုးအိုသည္ ခ်က္ခ်င္း အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ အဘိုးအိုသည္ သူငယ္စဥ္က ေရာက္ခဲ့သည့္ အာဖရိကကို အိပ္မက္ေနသည္။ အာဖရိကကမ္းစပ္မွ ပင္လယ္လိႈင္းသံမ်ား၊ ကုန္းေျမကို ျဖတ္သန္းလာသည့္ ေလညွင္းနံ႔မ်ားကို အိပ္မက္ေနသည္။ ကမ္းစပ္မွ ျခေသၤ့မ်ားကိုလည္း အိပ္မက္ ေနသည္။ သူသည္ အာဖရိကကို သေဘာက်သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုအခါ အာဖရိက အေၾကာင္းကိုသာ အိပ္မက္ မက္ေတာ့သည္။

အာရုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ အဘိုးအိုုသည္ အစာဟူ၍ ေရပုလင္းေလးတစ္လံုးျဖင့္ ပင္လယ္သို႔ ငါးဖမ္း ထြက္သြားသည္။ သူငယ္ေလးက ကမ္းစပ္ထိ လိုက္ပို႔သည္။ ထိုေန႔သည္ ၈၅ ရက္ ျပည့္ေျမာက္ေသာ ေန႔ ျဖစ္သည္။ အဘိုးအိုသည္ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ကမ္းမွ အလွမ္းေ၀းကြာသည့္ ေနရာအထိ သြားေရာက္ ေလသည္။ ထိုေန႔ ေန႔လည္တြင္ အဘိုးအိုသည္ ၾကီးမားလွသည့္ မာလင္း Marlin ငါးတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းမိသည္။ ငါးၾကီး၏ ျပင္းထန္သည့္ ရုန္းကန္အားေၾကာင့္ ၾကိဳးကို ဘယ္လိုမွ မဆြဲႏိုင္သျဖင့္ ငါးၾကီး ေျပးရာေနာက္သို႔ ေလွငယ္သည္ ၾကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ လိုက္ပါသြားရသည္။ ငါးၾကီးသည္ ႏွစ္ရက္ ႏွစ္ည တိုင္တိုင္ ေျပးလႊားေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားအတြင္း အဘုိးအိုႏွင့္ ငါးၾကီး၏ အသက္လုတိုက္ပြဲမွာ ျပင္းထန္ လြန္းလွသည္။ တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ငါးၾကီးသည္ အဘိုးအိုကို အရံႈးေပးလိုက္ရေတာ့သည္။

အဘိုးအိုသည္ ငါးေသၾကီးကို ေလွနံေဘးတြင္ ကပ္တြဲလွ်က္ ကမ္းသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ရလာမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေကၽြးႏိုင္မည့္ လူစာရင္းကို တြက္ခ်က္ေနေလသည္။ ေလွႏွင့္ တြဲကပ္ပါလာသည့္ ငါးၾကီးမွ ေသြးညွီနံ႔ေၾကာင့္ ငါးမန္းမ်ား ေလွနားကပ္လာျပီး ငါးေသၾကီးကို လုယက္ စားေသာက္ၾကသည္။ အဘိုးအို သည္ ငါးမန္းမ်ားကို ခုခံ တိုက္ခိုက္ရျပန္သည္။ ညေရာက္လာေသာအခါ အဘုိးအိုသည္ ငါးမန္းမ်ားကို အရႈံးေပးလိုက္ရေတာ့သည္။ အာရုဏ္တက္ခ်ိန္ ကမ္းစပ္သို႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ငါးေသၾကီးသည္ ဦးေခါင္း၊ ေက်ာရိုးႏွင့္ အျမီးပိုင္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ အသားမ်ား အားလံုး ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရျပီျဖစ္သည္။ အဘုိးအိုသည္ အားအင္ကုန္ခမ္း ပင္ပန္းစြာျဖင့္ ေလွရြက္တိုင္ကို ထမ္းျပီး တဲသို႔ျပန္လာကာ အိပ္စက္ ေနေလသည္။

နံနက္ မိုးလင္းေသာအခါ ကမ္းစပ္ရွိ အဘိုးအို၏ ေလွနံေဘးတြင္ တြဲကပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ငါးအရိုးၾကီးကို အျခားတံငါသည္မ်ားက တိုင္းတာျပီး အံ့ၾသေနၾကသည္။ ငါးရိုးၾကီးေၾကာင့္ ကမ္းစပ္တစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူငယ္ေလးသည္ အဘိုးအို၏ တဲဆီသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ အဘုိးအို ႏႈိးလာ ေသာအခါ ေနာင္ကို ငါးဖမ္းအတူ ထြက္ၾကဖို႔ ကတိ ဖလွယ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အဘုိးအိုသည္ အိပ္ေပ်ာ္ သြားျပန္သည္။ သူသည္ အာဖရိက ကမ္းစပ္မွ ျခေသၤမ်ားကို အိပ္မက္ မက္ေနသည္။

ဝတၳဳသည္ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။ ဝတၳဳအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ပ်င္းဖို႔ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို ကို ဖတ္ျခင္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤဝတၳဳမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ ရခဲ့ၾကသနည္း။ ဝတၳဳမ်ားမွ ရႏိုုင္ေသာ အရာသည္ မည္သည့္ အရာ ျဖစ္မည္နည္း။ တစ္ခုခုေတာ့ ရႏိုင္မွာပဲ ဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ဝတၳဳမ်ားကို ဖတ္ၾကသလား။ .......

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပင္လယ္ၾကီးထဲ ငါးဖမ္းထြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘယ္ေတာ့ ငါးၾကီး မိမည္မသိ၊ ဘယ္ေတာ့ ငါးအရိုးဘဲ က်န္မည္မသိ။ ငါးအရိုးခ်ည္းသာ က်န္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မက္ေနၾက အိပ္မက္ ဆက္မက္ႏိုင္ဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ပါ့မလား ...မသိ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိႏိုင္ ေသးေသာ အရာမ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။


Ernest Hemingway on safari in Kenya in 1953
(Photo - Wikipedia)

ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို ဝတၳဳ မူရင္း စာေရးဆရာ ဟဲမင္းေ၀း၏ ဘ၀မွာလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါ သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ External Links တြင္ သူ႔အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါ သည္။ ဟဲမင္းေ၀းႏွင့္ ဘ၀တစ္ေကြ႔တြင္ ေတြ႔ၾကံဳ ရင္းႏွီးခဲ့ဖူးသည့္ ရုရွ စာေရးဆရာၾကီး အီလ်ာ အာရင္ဘတ္က ( Ilya Grigoryevich Ehrenburg ) သူ၏ အမွတ္တရ ရုပ္ပံုလႊာ ( Memoirs ) စာအုပ္ထဲတြင္ ဟဲမင္းေ၀းအေၾကာင္း တစ္ခန္း ေရးသားပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ အီလ်ာအာရင္ဘတ္ကေတာ့ The Old Man and the Sea ႏွင့္ ဟဲမင္းေ၀း၏ အျခား ထင္ရွားသည့္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ For Whom the Bell Tolls ႏွစ္ပုဒ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေရးဖြဲ႔သြားပါသည္။

ဟဲမင္းေ၀း၏ For Whom the Bell Tolls ဝတၳဳကို စာေရးဆရာ ကိုကို က ေခါင္းေလာင္းသံ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ဆိုခဲ့ျပီး ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေခါင္းေလာင္းသံ ဝတၳဳကို မခံစားတတ္သျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ ၾကိဳးစား ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ အခုထိ မခံစားတတ္ေသးပါ။ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္လွ်င္ေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားႏိုင္လိမ္မည္ ထင္ပါ သည္။
From left: Marcelline, Sunny, Clarence,
 Grace, Ursula and Ernest (1905).
(Photo - Wikipedia)

Hemingway photographed
 in Milan, 1918, dressed in uniform.
For two months he drove ambulances
until he was wounded.
(Photo - Wikipedia)
(Photo - http://americanthings.wordpress.com/)ကိုကို ျမန္မာျပန္ထားသည့္
ေခါင္းေလာင္းသံ ဝတၳဳ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုး

ေခါင္းေလာင္းသံ ဝတၳဳ ပံုႏိွပ္မွတ္တမ္း
(၁-၉-၆၅၊ ပထမအၾကိမ္၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္)
* * * * * * * * * *


( Ilya Ehrenberg's Memoirs   Eve of War
 ျမသန္းတင့္
 လူမ်ား၊ သကၠရာဇ္မ်ား - ဘ၀  ၁၉၃၃ - ၁၉၄၁
စာမ်က္ႏွာ - ၂၀၅ - ၂၁၈ )
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ

၁၉၃၇ ခု မတ္လ မက္ဒရစ္ျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဆးရံုအျဖစ္ေျပာင္းထားသည့္ ယခင္ နန္းေတာ္ဟိုတယ္တြင္ တည္းေနသည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားက ညည္းေနသည္။ ေဆးရံုတစ္ခုလံုး ကာေဘာ္ လစ္နံ႔ နံေနေတာ့သည္။ အေဆာက္အအံုတြင္ အပူေငြ႔ ေပးထားျခင္းမရွိ။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ေမာ္စကိုကဲ့သို႔ အစားအေသာက္လည္း ရွားပါးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အိပ္မေပ်ာ္ခင္တြင္ အမဲသား စတိတ္ေၾကာ္ကေလး တစ္တံုးေလာက္ကို ေတာင့္တေနမိပါသည္။

တစ္ညေနတြင္မူ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆိုဗီယက္ အၾကံေပး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေကာလေဆာ့ဗ္တုိ႔ တည္းခိုေနေသာ ေဂးေလာ့ဟိုတယ္ကို သြားရန္ စိတ္ကူးပါသည္။ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးကေလး ေနရမည္။ အစားအေသာက္ ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ကေလးေတာ့ စားရမည္။

ထံုးစံအတိုင္းပင္ ေကာလေဆာ့ဗ္၏ အခန္းတြင္ ျမင္ေနက်လူမ်ားႏွင့္ လူစိမ္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ေဂေလာ့ဒ္ဟိုတယ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုသာမက အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ၀က္ေပါင္ေျခာက္ၾကီး တစ္ခုႏွင့္ ပုလင္းအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေကာလေဆာ့ဗ္က ' ဟဲမင္းေ၀းလည္း ေရာက္ေနတယ္ဗ် ' ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္လႈပ္ရွားသြားကာ ၀က္ေပါင္ေျခာက္ ကိုပင္ ေမ့သြားပါသည္။

လူတုိင္းတြင္ ကိုယ္ၾကိဳက္သည့္ ေဖးဖရိတ္ စာေရးဆရာ ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစာေရးဆရာကို ဘာေၾကာင့္ၾကိဳက္ျပီး ထိုစာေရးဆရာကို ဘာေၾကာင့္မၾကိဳက္သလဲဟု ရွင္းျပရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါသည္။ ဤအမ်ိဳးသမီးကိုေတာ့ ခ်စ္ျပီး ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ဘာေၾကာင့္ မခ်စ္သနည္းဟု ရွင္းျပရ သကဲ့သုိ႔ပင္ ခက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ စာေရးဆရာမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဟဲမင္းေ၀းကို အၾကိဳက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္တုန္းက စပိန္ျပည္သို႔ ေရာက္စဥ္ တိုးလားက သိပ္နာမည္မၾကီးေသးသည့္ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္၏ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေပးပါသည္။ ထိုစာအုပ္မွာ ' ေနမင္းသည္လည္း ထြက္ျမဲသာ ' ဆိုသည့္ဝတၳဳျဖစ္သည္။

' ဒီစာအုပ္က စပိန္ျပည္အေၾကာင္း ထင္တာပဲဗ်။ စပိန္ျပည္အေၾကာင္းကို သိရတာေပါ့။ ဖတ္ၾကည့္ပါလား ' ဟု တိုးလားက ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ' လက္နက္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ' ကိုလည္း ဖတ္ပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ကၽြန္ေတာ္အား စပိန္ျပည္ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေအာင္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ကၽြဲရိုင္းသတ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ဘ၀အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စာပြဲတစ္လံုးတြင္ထိုင္၍ ၀ီစကီေသာက္ေနသည့္ အရပ္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ မႈန္ေတေတ လူတစ္ေယာက္ကို ျမင္သည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔စာမ်ားကို ဘယ္လို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ကို ဘယ္မွ်ေလးစားေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကို ေလွ်ာက္ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေနပံုသည္ ေတာ္ေတာ္ခြက်ေနပံုရပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀း၏ မ်က္ေမွာင္ သည္ ပို၍ ကုတ္သြားပါသည္။ ၀ီစကီ ေနာက္တစ္ပုလင္းကို ဖြင့္ပါသည္။ ပုလင္းကို ၀ယ္ခဲ့သူမွာ သူပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ သူမ်ားထက္လည္း ပိုေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္က မက္ဒရစ္တြင္ သူ ဘာလုပ္ေနသနည္း ဟု ေမးပါသည္။ သူက သတင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ခု၏ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို စပိန္လိုေျပာျပီး ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို ျပင္သစ္လို ျပန္ေျပာပါသည္။

' ခင္ဗ်ား ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔သတင္းေတြကို ေၾကးနန္းနဲ႔ပဲ ပို႔သလား ' ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေမးသည္။ ဟဲမင္းေ၀း သည္ ျဗဳန္းခနဲ ထိုင္ရာမွ ထလိုက္ကာ ပုလင္းကို ေကာက္ကိုင္၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရြယ္လိုက္ျပီး ' ဘာလဲ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကို ေလွာင္ေနတာလား ' ဟု ေမးပါသည္။ သတင္းကို ျပင္သစ္လုိ ႏိုဗယ္ေလဟု ေခၚျပီး စပိန္ ဘာသာျဖင့္ဆိုလွ်င္ ႏိုဗယ္လာမွာ ဝတၳဳ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါသည္။ တစ္ေယာက္က ပုလင္းကို လွမ္းဆြဲ ထားလိုက္ပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ လြဲဲၾကသည္တို႔ ေပ်ာက္သြားျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ရယ္မိၾကပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀းက သူဘာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးရေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါသည္။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ားက သူ၏ ဝတၳဳအေရးအသားသည္ ' ေၾကးနန္း ရိုက္သည့္ စကားေျပ ' ႏွင့္ တူသည္ဟု ေျပာ ၾကေၾကာင္း ဟဲမင္းေ၀းက ရွင္းျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ရယ္ပါသည္။

' ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ၀ါက်ေတြက တိုႏွံ႔ႏွံ႔နဲ႔ ဓါးနဲ႔ စင္းထားသလိုပဲတဲ့ ' ဟုေျပာျပီး သူက ဆက္၍ ေျပာပါ သည္။  'ခင္ဗ်ား ၀ီစကီ မၾကိဳက္တာ နာတယ္ဗ်ာ၊ ၀ိုင္က အေပ်ာ္ေသာက္ဖို႔ဗ်၊ ၀ီစကီကေတာ့ ေလာင္စာ အတြက္ ေသာက္တာ '

ဟဲမင္းေ၀းသည္ စပိန္သို႔ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္လာသနည္း ဟု လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အံ့ၾသေနၾက ပါသည္။ သူသည္ စပိန္ျပည္ကို သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို မုန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္မီ အီတလီတုိ႔က အဘီးဆီးနီးယားကို ၀င္တိုက္ကတည္းက သူသည္ အီတလီက်ဴးေက်ာ္မႈကို လူသိရွင္ၾကား ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မက္ဒရစ္တြင္ ေနေနပါသနည္း။ ပထမတြင္ သူသည္ ေဂ်ာရစ္အိုင္ဗင္းႏွင့္အတူ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို ရိုက္ေနပါသည္။ သူသည္ အေမရိကသို႔ ေဆာင္းပါးမ်ား မၾကာမၾကာ ေရးပို႔ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဖက္ဆစ္တို႔က အေျမာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ လွမ္းထုေနေသာ တယ္လီဖုန္းရံုးအနီးတြင္ရွိသည့္ ဟိုတယ္ဖေလာ္ရီဒါတြင္ တည္းေနပါသည္။ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ဗံုးတစ္လံုး ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ထိုေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီးေနပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀းမွအပ ထိုေနရာတြင္ မည္သူမွ် မေနၾကေတာ့ပါ။ သူသည္ ေရနံဆီ မီးဖိုျဖင့္ ေရေႏြးတည္ျပီး ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ပါသည္။ လိေမၼာ္သီးစားပါသည္။ ၀ီစကီေသာက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကို တရၾကမ္းေရးေနပါသည္။ ဖေလာ္ရီဒါနယ္တြင္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ အိမ္တစ္လံုးရွိပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ေအးေအးေဆးေဆးေနျပီး သူ၀ါသနာပါရာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးမွ်ားျခင္း၊ အမဲသားစတိတ္ကေလးစားျခင္း၊ ျပဇာတ္ကေလးေရးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္ပါသည္။ မက္ဒရစ္တြင္ဆိုလွ်င္ သူသည္ အျမဲတမ္း ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဟဲမင္းေ၀းသည္ စိတ္မပ်က္ပါ။ သူ႔ကို အေမရိကသို႔ ျပန္လာရန္ ေၾကးနန္းျဖင့္ မၾကာခဏ လွမ္းေခၚပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ေၾကးနန္းမ်ားကို စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္ လႊင့္ပစ္လိုက္ကာ 'က်ဳပ္ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ က်ဳပ္ ေပ်ာ္ေနျပီပဲ' ဟု ေျပာတတ္ပါသည္။ သူ႔ကိုယ္တြင္းက စာေရးဆရာသည္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ေသျခင္းႏွင့္ သူရဲ ေကာင္းစြန္႔စားမႈမ်ားကို သေဘာက်ေနပါသည္။ ဖက္ဆစ္ေတြကို အႏိုင္တိုက္မွ ျဖစ္မယ္ဗ် ဟု သူ ေျပာတတ္ပါသည္။ သူသည္ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးရန္ ျငင္းဆိုသူမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ထိုျငင္းဆိုမႈသည္ သူ႔ကို လန္းဆန္းေစျပီး ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေစပါသည္။

ဟဲမင္းေ၀းသည္ ေ၀းေလာ့ဒ္ဟိုတယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုိဗီယက္တပ္နီေတာ္ တပ္သားမ်ားကို ေတြ႔ပါသည္။ သူသည္ ရန္သူ႔နယ္ေျမမ်ားထဲသို႔ မၾကာခဏသြားေရာက္သည့္ တစ္ေဇာက္ကန္း သတၱိေကာင္းသူ ဟာဂ်ီကို သေဘာက်ပါသည္။ (ဟာဂ်ီသည္ ေကာ့ေကးဆပ္ နယ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး စပိန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ အျဖစ္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္) သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဝတၳဳ ျဖစ္သည့္ " ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ " ဝတၳဳထဲမွ ေျပာက္က်ားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားခ်က္တို႔မွာ ဟာဂ်ီထံမွ ၾကားရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ဟာဂ်ီသည္ စပိန္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ မေသမေပ်ာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ ၀မ္းသာစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ေတြ႕သည့္အတြက္ ၀မ္းသာရပါသည္။ )

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂြါဒါလာဂ်ာရာတြင္ ဟဲမင္းေ၀းႏွင့္ အတူရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားကို နားလည္ျပီး အေျခအေနကို ခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္လြယ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အီတလီစစ္တပ္သံုး လက္ပစ္ဗံုးမ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တို႔လူေတြ ယူလာသည္ကို ၾကည့္ေနသည့္ ဟဲမင္းေ၀းကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရေနပါသည္။ အီတလီ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားမွာ အၾကီးစား စထေရာ္ဘယ္ရီသီးၾကီးမ်ားလို နီနီရဲရဲၾကီးေတြ ျဖစ္ပါသည္။ " ဒီေကာင္ေတြက လက္ပစ္ဗံုးေတြ အမ်ားၾကီး ထားပစ္ခဲ့တာကိုးဗ်၊ အီတလီ လက္ပစ္ဗံုးေတြကို ၾကည့္ရတာ အီတလီေတြအတိုင္းပဲ " ဟုေျပာျပီး ျပံဳးေနပါသည္။

ပထမကမၻာစစ္တုန္းက ဟဲမင္းေ၀းသည္ အီတလီ - ၾသစထရီးယန္း စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အေပ်ာ္တမ္း တပ္သား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တိုက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အေျမာက္ဆန္ထိသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။ စစ္ကို ျမင္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူသည္ စစ္ကိုမုန္းလာခဲ့ပါသည္။ အီတလီစစ္သားမ်ားက သူတို႔ ရိုင္ဖယ္ ေသနတ္မ်ားကို ပစ္ခ်ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည့္အခါ သူ၀မ္းသာေနပါသည္။ (ဖက္ဆစ္ အီတလီတပ္မႈး) ဖရက္ဒရစ္ ဟင္နရီသည္ လက္နက္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ " စစ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ လိုက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဘာသာ သီးျခားျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ့မယ္ " ဟု သူက ေျပာခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တကၠသုိလ္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဂ်ာရာမာတြင္ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေပ်ာ္တမ္း တပ္မဟာ၏ စက္ေသနတ္မ်ားကို စစ္ေဆးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကား၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ ဟဲမင္းေ၀းက " ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးကို သိပ္နားမလည္ပါဘူးဗ်ာ၊ ၀ါသနာလည္း မပါပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ေလ၊ ခု စပိန္မွာ တိုက္ေနတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ အေရးကိစၥအတြက္ တိုက္ေနတာဗ် " ဟု ေျပာပါသည္။

သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူးကတ္စ္ ကြပ္ကဲသည့္ အမွတ္ ၁၂ တပ္မဟာ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ မၾကာခဏ သြားေလ့ ရွိပါသည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လူးကတ္စ္ ဟန္ေဂရီယန္ စာေရးဆရာ မိတ္ဇယ္လကာ ျဖစ္ပါသည္။ ) ပထမကမၻာစစ္တုန္းက သူတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ရန္ဘက္ စစ္တပ္ၾကီးႏွစ္ခု၏ ကတုတ္က်င္းမ်ားထဲမွေန၍ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ယခု မက္ဒရစ္ျမိဳ႕အနီးတြင္မူ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ မိတ္ေဆြ ေရာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ စကားစျမည္ ေျပာေနၾကပါသည္။

မိတ္ဇယ္လကာက သက္ျပင္းခ်လိုက္ျပီး "စစ္ပြဲဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ့ အလုပ္ဗ်၊ မဟုတ္ဘူးလား"ဟု ေမးသည္။

" ဘယ္လိုလဲ " ဟဲမင္းေ၀းက အေျဖေပးျပီး ခဏအၾကာတြင္ ဆက္၍ ေျပာသည္။ " ကဲ ရဲေဘာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၊ ဖက္ဆစ္ အေျမာက္တပ္ေတြ ဘယ္နားမွာလဲဆိုတာ ျပစမ္းဗ်ာ " ဟု ေျပာသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ ေရာင္စံုခဲတံေတြျဖင့္ ရႈပ္ယွက္ခတ္ေနေအာင္ မွတ္သားထားသည့္ ေျမပံုၾကီး တစ္ခုျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည္။

အီဘားရား နန္းေတာ္ေဟာင္းၾကီးေရွ႕တြင္ ရိုက္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုကေလးတစ္ပံု ကၽြန္ေတာ္ထံတြင္ ရွိေန ပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀း၊ အိုင္မင္း၊ ရက္ဂလား ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ႏုပ်ိဳေသးသြယ္ တုန္း။ သူ႔မ်က္ႏွာက အျပံဳးလဲ့လဲ့ျဖင့္။

တစ္ခါတြင္ သူက ကၽြန္ေတာ္ကို ေျပာပါသည္။ " ပံုသဏၭာန္ေတြကေတာ့ ေျပာင္းေနတာပဲဗ်၊ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ (သဲမ္းေတြ) ကေတာ့ ...။ ကဲ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေမးမယ္၊ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ စာေရး ဆရာေတြအားလံုး ေရးခဲ့ၾကျပီး ခုတိုင္လည္း ေရးေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ မမ်ားပါဘူးဗ်ာ၊ လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ ေရလို႔ ရပါတယ္၊ အခ်စ္ရယ္၊ ေသျခင္းတရားရယ္၊ အလုပ္ရယ္၊ တိုက္ပြဲရယ္ မဟုတ္လား။ ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အရာအားလံုးဟာ ဒါေတြထဲမွာ ပါေနတာပဲ မဟုတ္လား၊ ထားပါဗ်ာ၊ စစ္ ၊ ျပီးေတာ့ ပင္လယ္ ၊ ဒီအထဲမွာ အကုန္ပါေနတယ္ "

တစ္ခါတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပ်ဴအာတာဒဲေဆာ ရပ္ကြက္ရွိ ကေဖးတစ္ခုထဲတြင္ ထိုင္ရင္း စာေၾကာင္းေပေၾကာင္းကို ေျပာေနၾကပါသည္။ ကေဖးမွာ ဗံုးထိသြားသည့္ အိမ္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္ ထူးထူး ဆန္းဆန္း က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေဖးတြင္ လိေမၼာ္ရည္ႏွင့္ ေရခဲေရသာ ရပါသည္။ ထိုေန႔မွာ ခ်မ္းေအးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ သူ႔ခါးၾကားအိတ္ထဲမွ ပုလင္းျပားကေလးကို ထုတ္ကာ ၀ီစကီကို ငွဲ႔ပါသည္။

" စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ အရာရာတိုင္းကို အကုန္ပါေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီးမွ မေရးႏိုင္ဘူးဗ်၊ ေန႔ရက္ေတြ၊ အေတြးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို အတုိခ်ဳပ္ေလာက္ပဲ ေရးႏိုင္မွာပဲ။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လည္း ေယဘုယ်ကို သီးျခားထဲမွာ ထည့္ျပီး ေျပာႏိုင္ရုံပဲ။ ေတြ႔ဆံုမႈ တစ္ခုအတြင္းမွာ ဒိုင္ယာေလာ့ စကားေျပာခန္း တစ္ခုထဲမွာ ထည့္ေျပာရံုေလာက္ပဲ တတ္ႏိုင္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အေသးစိတ္ေတြေလာက္ကိုပဲ ေရးတယ္၊ သူတို႔ကေတာ့ အေသးစိတ္ေတြရဲ့ အေသးစိတ္ကုိ ေရးျပဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတယ္ "

ကၽြန္ေတာ္က သူ႔စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ အထူးျခားဆံုးမွာ ဒိုင္ယာေလာ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ မ်ိဳးကို မည္သို႔ ေရးသည္ကို စဥ္းစား၍ မရေၾကာင္းျဖင့္ေျပာသည္။ သူက ျပံဳးလုိက္ရင္း " အေမရိကန္ ေ၀ဖန္ ေရးဆရာတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒိုင္ယာေလာ့ေတြကို တိုတိုတုတ္တုတ္နဲ႔ ေရးႏိုင္တာဟာ ၀ါက်ေတြကို စပိန္ဘာသာကေန အဂၤလိပ္ဘာသာကို ျပန္လို႔ ေရးႏိုင္တာတဲ့၊ သူက အေလးအနက္ ေျပာေနတာဗ်။ "

ဟဲမင္းေ၀း၏ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားသည္ ယခုတိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အံ့အားသင့္ေစတုန္းျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ဝတၳဳရွည္ တစ္ပုဒ္၊ သို႔မဟုတ္ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားစြာ ဖတ္ေနခ်ိန္၌ ထိုဝတၳဳ ကိုဘယ္လိုေရးသည္ ၊ ထိုဒိုင္ယာေလာ့ကို ဘယ္လိုေရးသည္ ဆိုသည္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမေနပါ။ ထိုအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ စာဖတ္သူ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာင္၌ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္တြင္းမွ စာေရးဆရာသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေတြးေတာစဥ္းစားစ ျပဳလာပါသည္။ စာေရးျခင္းအတတ္ပညာကုိ နားလည္လာသည့္အခါတြင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေကာင္းမေကာင္း၊ ညံ့မညံ့ ၊ ေတာ္ရိေရာ္ရိ ေရးမေရးကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို နင့္ခနဲစြဲသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳက္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ဟဲမင္းေ၀း ၏ စာအုပ္မ်ားထဲက ဒိုင္ယာေလာ့မွာမူ ကၽြန္ေတာ္ကို အေတြးရခက္ေစပါသည္။ အႏုပညာတြင္ အေရး အၾကီးဆံုးမွာ အႏုပညာ၏ စြမ္းအားတည္ရာ ေရေသာက္ျမစ္ကို နားမလည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘေလာ့၏ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ ေအာက္ပါ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္လံုးလံုး အထပ္ထပ္ ရြတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ " သင့္ကိုေခၚညား၊ သင္ကားရက္စက္၊ အေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္၍မၾကည့္၊ ငါငိုေၾကြးလည္း၊ ေရြးမွ်မပါ၊ ငဲ့မညွာတည့္ " ဆိုသည့္ စာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဗ်ာထဲတြင္ အေထြအထူး စဥ္းစားရန္ အေတြးသစ္ဆို၍ ဘာမွ်မပါပါ။ စကား အသစ္အဆန္းဆို၍ တစ္လံုးမွ် မပါပါ။ ဟဲမင္းေ၀း၏ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားတြင္လည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားသည္ ရိုးစင္း၍ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အသိရခက္သည့္ သေဘာကိုလည္း ေဆာင္ပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ လီလီဘရစ္က မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္၍ ေကၽြးေမြးစဥ္ တိပ္ရီေကာ္ဒါကို တိတ္တိတ္ ဖြင့္ထား ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနသည့္ စကားမ်ားကို ျပန္နားေထာင္ရပါသည္။ ကိုယ္ေျပာသည့္ စကားမ်ားကို နားေထာင္ရင္း စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေသာ စကားမ်ားမွာ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ စာေပဆန္ဆန္ စကားပိုဒ္ေတြ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀း၏ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကမူ ျခားနားစြာ စကားေျပာပါသည္။ သူတို႔မွာ တိုေတာင္းစြာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေျပာပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စကားလံုးတိုင္းသည္ စကားေျပာသူ၏ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိပါသည္။ သူ႔ဝတၳဳရွည္မ်ား၊ ဝတၳဳတိုမ်ားကို ဖတ္ရသည့္အခါ၌ အျပင္တြင္ လူေတြ စကားေျပာပံုႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထို ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားမွာ သူမ်ား ေျပာသည္ကိုၾကားျပီး ေရးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ေရးတုိျဖင့္ လိုက္ျပီးေရးျခင္း မဟုတ္ပါ။ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္က ဖန္တီးလိုက္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့တစ္ခု၏ အႏွစ္သာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဟဲမင္းေ၀း၏ ဇာတ္လိုက္မ်ားလို စကားေျပာၾကသည္ဆိုသည့္ အေမရိကန္ ေ၀ဖန္ေရးဆရာတစ္ဦး၏ ေကာက္ခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားကို ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားဘာသာတစ္ခုသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားျခင္း မဟုတ္ပါ။ တကယ့္ အစစ္အမွန္တရား၏ ဘာသာ စကားတစ္ခုကို အႏုပညာ၏ ဘာသာစကားအျဖစ္သို႔ ဘာသာျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဟဲမင္းေ၀းကို အမွတ္မဲ့ ေတြ႔လိုက္လွ်င္ ရုတ္တရက္ေသာ္ သူ႔ကို စိတ္ကူးယဥ္ ဘိုဟီးမီးယန္းတစ္ေယာက္၊ သို႔မဟုတ္ ပံုစံက်ေနသည့္ ဟိုစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္ လူတစ္ေယာက္ဟု ထင္စရာျဖစ္သည္။ သူသည္ အရက္လည္းေသာက္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေၾကာင္ကြက္ကေလးေတြလည္းရွိသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ ေလွ်ာက္ သြားသည္။ ပင္လယ္ ေရနက္ပိုင္းသို႔သြား၍ ငါးမွ်ားသည္။ အာဖရိကသို႔ သြား၍ အမဲၾကီးလိုက္သည္။ ကၽြဲရိုင္း သတ္ပြဲ ေကာင္းေကာင္းကိုလည္း ၀ါသနာပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ စာေရးသည္ကို မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ အလြန္ အလုပ္လုပ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အပ်က္အစီးေတြၾကားက ဖေလာ္ရီဒါဟိုတယ္သည္ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ စာေရးဖို႔ ေကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ထိုအေဆာက္အအံုပ်က္မ်ားၾကားတြင္ ေန႔တိုင္းထိုင္၍ စာေရးေနပါသည္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္သည္ စာေရးမေလွ်ာ့ရ၊ မဆုတ္မနစ္ ေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသည့္တိုင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္ေရးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးၾကိမ္ ဆယ္ၾကိမ္ျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ေပ့ေစ ျပန္ေရးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဟဲမင္းေ၀းထံမွ အမ်ားၾကီး သင္ယူခဲ့ရပါသည္။ သူ႔ေခတ္မတိုင္မီတုန္းက စာေရးဆရာ မ်ားသည္ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို ဖဲြ႔ႏြဲ႔ေရးၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေကာင္းခ်ည္းေရးၾကပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ သူ႔ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ဖဲြ႔ႏြဲ႔ ေရးျခင္း မရွိပါ။ အရွိကို အရွိအတိုင္း ျပသ ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ စာေရးဆရာမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာ သူ႕ၾသဇာ၏ အရိပ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔စာမ်ားကို အားလံုးက ၾကိဳက္ခ်င္မွ ၾကိဳက္ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အားလံုးကမူ သူ႔ထံမွ တစ္ခုခုေတာ့ သင္ယူ ေလ့လာၾကရပါသည္။

သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ရွစ္ႏွစ္ငယ္ပါသည္။ ႏွစ္ဆယ္ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတုန္းက ပါရီတြင္ သူဘယ္လို ေနခဲ့ရသည္ကို ေျပာျပသည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တအံ့တၾသ ျဖစ္ေနပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့ရသည္ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္ ရိုတန္းကေဖးႏွင့္ ကပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဆယ္လက္ (လက္ေရြးစင္) ကေဖးတြင္ ထုိင္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္လိုပင္ ေနာက္ထပ္ မုန္႔ၾကြပ္ကေလး တစ္ခုေလာက္ကို ေတာင့္တေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသရျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ေလာက္ အေရာက္ တြင္ မြန္ပါနာေဆေခတ္သည္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ကာ ဆယ္လက္ (လက္ေရြးစင္) ကေဖးတြင္ ခ်မ္းသာသည့္ အေမရိကန္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြႏွင့္ ျပည့္ေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ထိုေနရာတြင္ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ထိုင္၍ ကဗ်ာေတြကို ေရးကာ သူ႔ ပထမဆံုး ဝတၳဳရွည္ကို စိတ္ကူးေနခဲ့ပါသည္။

အတိတ္အေႀကာင္းကို ၿပန္ေၿပာႀကရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ သူေရာ ကၽြန္ေတာ္ပါ ခင္မင္ ရင္းနွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ဘေလ့စ္ဆင္ႏၵရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ ပါဆင္ စသူတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးတြင္ ဟဲမင္းေ၀းႏွင့္ တူသည့္အခ်က္ေတြရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းထန္ေသာ ဘ၀ ၊ အခ်စ္ေႀကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရၿခင္း ၊ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား အႏၲရာယ္ ၊ ေသၿခင္း စသည္တို႔ ၿဖစ္ပါသည္။


Ernest Hemingway, Michael & Helen Lerner And Julio Sanchez
With A Nice Catch Of Marlin In Bimini. (wiki အရ ဒီဓါတ္ပံုက ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကပါ။)
(Photo - http://forums.floridasportsman.com/)

ဟဲမင္းေ၀းသည္ စိတ္ဓာတ္ႀက့ံခိုင္သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး ဘ၀ကို အဟုန္ႀကီးစြာ ခံုမင္ပါသည္။ သူသည္ ဖေလာ္ရီဒါ ကမ္းေၿခနားမွ ၿဖတ္သြားေသာ အလြန္ႀကီးၿပီး အလြန္ရွားသည့္ ငါးမ်ိဳးအေႀကာင္း ၊ ကၽြဲရိုင္းသတ္ပြဲ တစ္ပြဲအေႀကာင္း ၊ သူ၀ါသနာအေလ်ာက္ ေမြးထားသည့္ ၿမင္းမ်ားအေႀကာင္းကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ မရပ္မနား ေၿပာႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတြင္မူ သူသည္ ငါးမွ်ားသည့္ အၿဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအေႀကာင္းကို ေၿပာေနရာမွ ႀကားၿဖတ္ကာ

"ဘ၀မွာလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲဗ် ၊ ဘ၀မွာ အဓိပၸာယ္တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ၊ ေလာကမွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုတဲ့ အရာဟာရွိတယ္ ၊ တစ္ၿမန္ေန႔တုန္းက တကၠသုိလ္ၿမိဳ႕ေတာ္နားမွာ အေမရိကန္တစ္ေယာက္ တိုက္ပြဲမွာ က်သြားတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏွစ္ခါေလာက္ လာေတြ႔ဖူးတယ္ ၊ ေက်ာင္းသားပဲ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေၿပာတဲ့ စကားေတြကေတာ့ စံုလို႔ပဲ၊ ကဗ်ာအေႀကာင္းပါတယ္၊ ေဟာ့ေဒါ့ ( ေခြးပူမုန္႔ ) အေႀကာင္း ပါတယ္ ၊ သူ႔ကိုေတြ႔ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ ၊ သူေၿပာတဲ့စကားက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်၊ စစ္ပြဲေလာက္ ညစ္ပတ္ စုတ္ပဲ့တဲ့ အရာရယ္လို႔ ဘာမွမရွိဘူးတဲ့ ၊ ဒါေပမဲ့ သူဘာေႀကာင့္ လူၿဖစ္လာသလဲဆိုတာ ဒီေရာက္မွ သူ သေဘာေပါက္တယ္တဲ့ ၊ ဖက္ဆစ္ေတြကို မက္ဒရစ္က ေမာင္းထုတ္ပစ္ရမယ္တဲ့ ၊ ႏွစ္နဲ႔ႏွစ္ ေပါင္းရင္ ေလးၿဖစ္သလို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမယ္တဲ့ "

အတန္ႀကာ နားေနၿပီးမွ ဟဲမင္းေ၀းကဆက္ေၿပာပါသည္။

" ၿဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားၿမင္တဲ့ အတိုင္းပဲ ၊ ကၽြန္ေတာ္က လက္နက္ေတြကို အၿပီးအပိုင္ ႏႈတ္ဆက္ ခြဲခြာခ်င္တဲ့လူ၊ ဒါေပမဲ့ ႏႈတ္ဆက္လို႔ မရပဲၿဖစ္ေနတယ္"

အနာဂတ္တြင္ အႏွစ္ငါးဆယ္ႀကာအထိ မေႀကညာေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရွိေနမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ၊ သူသည္ ထိုစစ္ပြဲ မ်ားတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ရန္ သေဘာတူၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖင့္ ေရးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ဘယ္အခ်ိန္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကို သူမသိ။ သို႔ရာတြင္ စာရင္းေတာ့ ေပးထားလိုက္ၿပီ။ ထိုစကားမ်ားကို ေၿပာသူမွာ သူ႔ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ ၿဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စာေရးဆရာကိုယ္တိုင္လည္း ထိုသို႔ေသာ စကားမ်ားကို တစ္ႀကိမ္မက ေၿပာဖူးပါသည္။

စကား၀ိုင္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရေနေသးသည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားသည္ ရူးႏွမ္းသူမ်ား ၊ သို႔မဟုတ္ ရူးႏွမ္း ဟန္ေဆာင္သူမ်ား ၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖင့္ သူကေၿပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတ္ေဆာင္ေတြ အားလံုးဟာ အာရုံေၾကာေရာဂါ စြဲကပ္ေနသူေတြတဲ့ ၊ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက ကမၻာေၿမႀကီးေပၚက ဘ၀ဟာ အဟိတ္တိရစာန္ ဘ၀မ်ိဳးဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ထည့္မစဥ္းစားႀကဘူးဗ် ၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ညစ္လာၿပီဆိုရင္ သူ႔ကို အာရုံေႀကာေရာဂါစြဲကပ္ေနၿပီလို ့ေၿပာလိုက္ႀကေတာ့တာပဲ ၊ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ကၽြဲရိုင္းတစ္ေကာင္ဟာ အာရုံေႀကာေရာဂါ စြဲကပ္ေနမွာေပါ့ ၊ စားက်က္ထဲ မွာေတာ့ ဘယ္မွာ ဒီလိုဟုတ္မလဲ ၊ ပကတိ က်န္းမာေနမွာေပါ့ ၊ ဒီအတိုင္းျဖစ္ေနႀကတာပဲ မဟုတ္လား"


၁၉၃၇ ခုႏွစ္ အကုန္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ တာရူအယ္မွ ဘာစီလိုနာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္က လိေမၼာ္ပင္မ်ားတြင္ အပြင့္ေတြေ၀ေနသည့္တိုင္ တာရူအယ္အနီးသို ့ေရာက္သည့္အခါတြင္ အျမင့္သို႔ တက္လာျပီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ခိုက္ခိုက္တုန္ခ်မ္းကာ တခြီးခြီး ႏွာေျခၾကသည္။ ဘာစီလိုနာသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခိုက္ခိုက္တုန္ကာ ေမာလြန္းသျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္က လႈပ္ႏႈိးသည့္အခါတြင္မွ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုးလာခဲ့သည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မိုး၍ ရပ္ေနသည္။ " ဘယ္လိုလဲဗ် တာရူအယ္က်ေတာ့မွာလား ၊ ကၽြန္ေတာ္ ခု ကာပါနဲ ့လိုက္သြားမလို႔။ "

သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးသည္။ တံခါး၀တြင္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ဓာတ္ပံုဆရာ ကာပါ ရပ္ေနသည္။ (ကာပါမွာ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား စစ္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။)

"ဟင့္အင္း ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ရွိတုန္းကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ခံတိုက္ေနတာပဲ၊ ဖက္ဆစ္ ေတြက ေနာက္ထပ္ တပ္ကူေတြ ပို႔ေပးလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ေျပာေနႀကတယ္။"

ထိုအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ အိပ္ရာမွ ေကာင္းေကာင္းႏိုးေနပါျပီ။ ဟဲမင္းေ၀းကို ႀကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ လန္႔သြားသည္။ သူ႔ကိုယ္ေပၚတြင္ ေႏြရာသီ ၀တ္စံုကေလးသာ ၀တ္ထားေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။  " ေဟ့လူ ခင္ဗ်ား ရူးေနသလား၊ အျပင္မွာ ေအးလိုက္တာ ေသေတာ့မယ္ "

သူက ရယ္ျပီး " ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ အပူေငြ႔ေပးတဲ ့စက္ရွိတယ္ေလ " ဟုဆိုကာ အိတ္ကတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ၀ီစကီဘူး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ျပေနသည္။ သူသည္ ရႊင္လန္းလ်က္ရွိကာ ျပံဳးေနသည္။ "လြယ္ေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီေကာင္ေတြကို ႏိုင္မွာပါ "

ကၽြန္ေတာ္က စပိန္တပ္မႈွွးမ်ား၏ အမည္မ်ားကို သူ႔ကိုေပးသည္။ ဂရီဂိုဗစ္ကို ေတြ႔ေအာင္ ရွာဖို႔လည္း မွာလိုက္သည္။ " ခင္ဗ်ားကို ကူညီႏိုင္မွာပါ "

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စပိန္လို ႏႈတ္ဆက္ႀကသည္။ ယင္းမွာ တစ္ေယာက္ေက်ာကို တစ္ေယာက္ ပုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ကၽြန္ေတာ္က အိပ္ရာထဲ အိပ္ေနျပီး သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို မိုး၍ မတ္တပ္ ရပ္ေနေသာပံုကို သိမ္းထားပါသည္။ အေမရိကတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ သူ႔အေႀကာင္း ေရးထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ထိုပံုကိုေဖာ္ျပထားသည္။


Ernest Hemingway with Ilya Ehrenburg and Gustav Regler
during the Spanish Civil War, not dated, circa 1937.
Photograph in the Ernest Hemingway Photograph Collection,
John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston
(Photo - http://www.jfklibrary.org)

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ စပိန္ျပည္သို ့ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာသည့္အခါတြင္ ဟဲမင္းေ၀းသည္ စပိန္တြင္မရွိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲတြင္မူ ႏုပ်ိဳေသးသြယ္ေသာ ဟဲမင္းေ၀းကိုသာ အျမဲျမင္ေနသည္။ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္အႀကာ မုတ္ဆိတ္ေတြ ျဖဴေဖြးလ်က္ ေတာင့္တင္းႀကံ့ခိုင္ေသာ အဘိုးအိုတစ္ေယာက္၏ ဓာတ္ပံုကို ျမင္သည့္ အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္သူ႔့ကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။

၁၉၄၁ ခု ဇူလိုင္လ ကုန္ခါနီးတြင္ သူ႔ကို ေနာက္တစ္ေခါက္ ေတြ႔ျပန္ပါသည္။ ညတိုင္းလိုလိုပင္ ေမာ္စကိုတြင္ ေလေႀကာင္းရန္ အခ်က္ေပး ဥႀသသံမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ဗံုးခိုက်င္းထဲ ဆင္းဖို႔ မနည္းေခၚယူရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေကာင္းေကာင္းအိပ္ခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ဘိုးရစ္လက္ပလင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပီရီဒယ္ကႏိုရွိ ဗစ္ရွနက္စကီ ၏ လြတ္ေနေသာ ဒါးခ်ား (ေတာအိမ္) သို႔ သြားအိပ္ရန္ စိတ္ကူးႀကပါသည္။ တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ရုရွားဘာသာသို႔႔ ျပန္ထားသည့္ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ ဝတၳဳ စာမူကို ငွားလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း မအိပ္ျဖစ္ႀကပါ။ စာရြက္မ်ားကို တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီ အဆံုးအထိ ဖတ္လိုက္ႀကပါသည္။ ( ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ လက္ပလင္မွာ ကိယက္ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ထိုေနရာမွ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာေတာ့ပါ။ ) ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္မ်ားက တ၀ုန္း၀ုန္း ပစ္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စာကိုသာ ဖတ္ေနႀကပါသည္။ ဝတၳဳမွာ စပိန္ျပည္အေႀကာင္း၊ စစ္အေႀကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဝတၳဳကို ဖတ္ျပီးသြားသည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စကားတစ္လံုးမွ် မေျပာမိႀကဘဲ ျပံဳးေနႀကပါသည္။

" ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ" သည္ ေႀကကြဲစရာေကာင္းသည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားအေပၚ ယံုႀကည္မႈကို ဖြဲ ့ႏြဲ ့ထားပါသည္။ ၾကမၼာဆိုးႏွင့္ ေတြ႔ရသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာအခ်စ္၊ ေရာဘတ္ေဂ်ာ္ဒန္ဆိုသည့္ အေမရိကန္ အေပ်ာ္တမ္း တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ရန္သူ႔နယ္ေျမထဲက ေျပာက္က်ားတပ္စုတစ္စု၏ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓါတ္တို႔ကို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ထားသည့္ ဝတၳဳျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ ေနာက္ပိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ လူ႔ဘ၀၊ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္မႈ တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး ထားပါသည္။ ေရာဘတ္ေဂ်ာ္ဒန္သည္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ေႀကမြကာ လမ္းမတြင္ လဲေနပါသည္။ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားအား သူ႔ကိုထားပစ္ခဲ့ျပီး လြတ္ရာကၽြတ္ရာသို႔ သြားရန္ေျပာေနပါသည္။ သူတစ္ေယာက္ တည္းသာ က်န္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔တြင္ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ေသနတ္တစ္လက္ ရွိပါသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ပစ္သတ္ သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေသခါနီးတြင္ ဖက္ဆစ္မ်ားကို သတ္ႏိုင္သေလာက္ သတ္သြားခ်င္ပါေသးသည္။ ဟဲမင္းေ၀းသည္ ထိုအခန္းတြင္ အတြင္းစိတ္ စကားစဥ္နည္းကို အသံုးျပဳသြားပါသည္။ ေအာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

" ငါတို႔တစ္ေတြ အေျခအေန သိပ္ေကာင္းေနတုန္းမွာ ငါ့ကို ဒါႀကီးလာျပီး ထိတာပဲ၊ (သူေတြးသည္) ဒါေပမဲ့ ငါ တံတားေအာက္မွာ ေရာက္ေနတုန္း က်မလာလို ့ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေနာင္က်ရင္ ဒါေတြကို ဒီထက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ၊ ငါတို႔မွာ ခရီးေဆာင္ လိႈင္းတိုအသံလႊင့္ စက္ေလး တစ္လံုး ရွိရမယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ငါတို႔မွာ ရွိရမယ့္ အရာေတ ြအမ်ားႀကီးပဲ၊ ငါ့မွာ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းလည္း အပိုရွိဖို ့ေကာင္းတယ္။

နားေထာင္စမ္္း၊ ဟုတ္တယ္၊ ရွိေအာင္လုပ္ရဦးမယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ငါသာ သတိေမ့ေျမာသြားရင္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ ငါဘာအသံုးက်ဦးမွာလဲ၊ သူတို႔ ငါ့ကို ေခၚသြားႀကရင္ ငါ့ကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမးႀကမယ္၊ ဟိုဟာ ဒီဟာေတြ လုပ္ႀကေတာ့မယ္၊ ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။

ေဂ်ာ္ဒန္ မင္းက ဒါမ်ိဳးမွာ မေတာ္ဘူး (သူ႔ကိုယ္သူ ေျပာသည္။) ဒါမ်ိဳးမွာမေတာ္ဘူး၊ ဒါျဖင့္ ဘယ္သူက ဒါမ်ိဳး မွာ ေတာ္သလဲ၊ ဒါေတာ့ ငါမသိဘူး၊ ခုလည္း မစဥ္းစားႏိုင္ေသးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ မင္းမလုပ္တတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ မင္းမေတာ္ဘူး၊ မေတာ္ဘူး ခုေန ေကာက္လုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းမလဲ၊ မင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူးလား။

မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ မင္းမလုပ္ရဘူး၊ မင္းမွာ တျခားလုပ္စရာေတြ ရွိေသးတယ္၊ မင္းဟာ သတိ ရွိေနေသးသေရြ႕ မင္းလုပ္ရမယ္၊ မင္း စဥ္းစားႏိုင္ေနေသးသေရြ႕ မင္းေစာင့္ရမယ္၊ လာစမ္းပါေစ၊ လာပါေစ။

သူတို ့တျခားမွာ ေရာက္ေနတာကို စဥ္းစားလိုက္စမ္း (သူ႔ဘာသာ သူေျပာသည္။) သူတို႔တစ္ေတြ ေတာထဲ ကို ျဖတ္လာေနတာကို စဥ္းစားႀကည့္လိုက္စမ္း၊ သူတို႔တစ္ေတြ ေခ်ာင္းကေလးတစ္ေခ်ာင္းထဲ ျဖတ္လာ တာကို စဥ္းစားႀကည့္လိုက္၊ သူတို႔တစ္ေတြ စားက်က္ကုန္းေပၚမွာ ျမင္းေတြနဲ႔ လာေနတာကို စဥ္းစား ႀကည့္လိုက္၊ သူတို႔တစ္ေတြ ေတာင္ေစာင္းကေလးေပၚကို တက္လာတာကို စဥ္းစားႀကည့္လိုက္၊ သူတို႔ တစ္ေတြကို စဥ္းစားလိုက္စမ္း၊ ဟုတ္ျပီ စဥ္းစား၊ အိုေက၊ ဒီေန႔ည။

" ငါ သိပ္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး (သူ႔ဘာသာသူ ေတြးသည္။) ငါသည့္ထက္ႀကာႀကာ ေစာင့္ေနရရင္ သတိ ေမ့ေျမာ သြားလိမ့္မယ္။ " နည္းနည္းေလး ေစာင့္ျပီး သူတို႔ကို နည္းနည္းကေလးျဖစ္ျဖစ္ တားထားႏိုင္ခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဗိုလ္ကို ရခဲ့ရင္ အဲဒီလို ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းသြားမွာပဲ၊ ေသေသသပ္သပ္ တစ္ခုလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္......။

" ေကာင္းျပီေလ ( သူေျပာသည္ ) သူသည္ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ဘဲ ျငိမ္ေနသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ သတိထား သည္။ ထိုႀကားထဲမွပင္ ေတာင္ေစာင္းေပၚမွ ႏွင္းခဲတို႔ ေလွ်ာက်သကဲ့သို႔ သူ႔ကိုယ္မွ ေလွ်ာက်သြားေတာ့ မည္လားဟု ထင္ရသည္။ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာျဖင့္ သူတို႔ လာသည္အထိ အသက္ရွိေနပါေစဟု ဆုေတာင္းေနမိသည္။

" ေရာဘတ္ေဂ်ာ္ဒန္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုအခိုက္မွာပင္ ရန္သူ႔ ျမင္းတပ္သည္ ေတာအုပ္ထဲမွ ထြက္လာကာ လမ္းကို ျဖတ္ကူးလာသည္ကို ျမင္လိုက္ရသည္။ "

ဟဲမင္းေ၀းသည္ သူ႔ဝတၳဳ  ေခါင္းစဥ္ကို ၁၇ ရာစုႏွစ္ ကဗ်ာဆရာ ဂၽြန္ဒန္း၏  '၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း' ဆိုေသာ ကဗ်ာထဲမွ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္အဖြင့္တြင္ ေအာက္ပါ စာပုဒ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘယ္လူသားမွ ေပါမ်ားျပည့္စံု
ေခၚတံုမရ၊ အစသူငါ၊
လူတိုင္းသာလ်ွင္၊ ပထ၀ီ၀င္
ေျမျပင္တိုက္ႀကီး၊ အသီးသီး၏
စိတ္အပိုင္းတည့္၊ တိမ္စိုင္တစ္စ
ပင္လယ္၀မွ၊ ေမ်ာလာကလွ်င္
သူတစ္ေယာက္ေသျခင္း၊ ငါေသျခင္း...
လူ႔သင္းပင္း၌ အခ်င္းခ်င္းလူ
အတူတူတည့္ ဆူညံေသာင္းေသာင္း
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံဟု
ေမးရန္မသင့္ ယခုထိုးသံ
ေခါင္းေလာင္းသံသည္ သင့္ထံအတြက္သာ
ျဖစ္သတည္း။

ထိုစာပုဒ္မ်ားသည္ ဟဲမင္းေ၀း ေရးခဲ့သမွ်တို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္း သြားႀကပါသည္။ သူလည္း ေျပာင္းသြားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ ကံၾကမၼာသည္ အျခားသူမ်ား ၏ ကံႏွင့္ခြဲခြာ၍ မရစေကာင္းဟူေသာ သူ႔ခံစားခ်က္ (ယင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူသား၀ါဒဟု စာေပ ဆန္ဆန္ ေခၚႀကပါသည္။) ကား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။

ဟဲမင္းေ၀း ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္က စပိန္ျပည္တြင္းစစ္သည္ ဟဲမင္းေ၀း အဖို႔ ကၽြဲရိုင္းသတ္ပြဲတစ္ပြဲႏွင့္ ၾကံ့ရိုင္းပစ္ပြဲတစ္ပြဲၾကားတြင္ မေတာ္တဆ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထက္ ဘာမွ်မပိုဟု ေရးထားပါသည္။ ရန္သူအ၀ိုင္းခံေနရေသာ မက္ဒရစ္ျမိဳ႕ထဲတြင္ ဟဲမင္းေ၀း ေနရစ္ခဲ့ျခင္းမွာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း သူစစ္သတင္းေထာက္ လုပ္ခဲ့စဥ္က စစ္ရံုးတြင္ ထိုင္မေနဘဲ ျပင္သစ္ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ အတူေနခဲ့ျခင္းမွာ မေတာ္တဆ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ဖီဒဲကတ္စတရို၏ ေအာင္ပြဲကို ဆီးၾကိဳခဲ့ျခင္းမွာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သူ၏ လမ္းေၾကာင္းကို ေရးဆြဲျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

Ernest Hemingway and Cuban leader Fidel Castro
(Photo - http://www.allvoices.com/)

အေျခအေန အလြန္ဆုိးသည့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ " ဥေရာပတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ဂြါဒါလာဂ်ာရာ အေရးနိမ့္မႈၾကီး ( ဥေရာပတို႔က ဂ်ာမဏီေအာက္သို႔ ေရာက္ျခင္း) ျဖစ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဟဲမင္းေ၀းကို ေတြ႔ခ်င္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘ၀ကို ကာကြယ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ကံမေကာင္းေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္၏ တာ၀န္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္တကြ မ်ားစြာတို႔သည္ ဘ၀၏ ေအာင္ပြဲၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ ျမင္ခြင့္မၾကံဳခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ကာစတီလီယန္ ေပတစ္ရာလမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ေျခတစ္ဖက္ ေၾကမြကာ လဲေနသည့္ အေမရိကန္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ စက္ေသနတ္ကေလးကို လည္းေကာင္း၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားတို႔ကိုလည္းေကာင္း သတိရေနၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ "

" ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ" ကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ သေဘာထားကာ ေလွ်ာ့တြက္ ၾကပါသည္။ " ပင္လယ္ႏွင့္ တံငါအို " ဝတၳဳသည္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ႏုပ်ိဳျခင္း ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တိုက္ရ ေသာ စစ္ပြဲတို႔သည္ တစ္ဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ဝတၳဳကို လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေ၀ဖန္ ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ဟဲမင္းေ၀းသည္ စစ္တိုက္ရျခင္းကို တရာမွ်တ သေယာင္ ေရးသည္ဟု ရႈတ္ခ် ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က စစ္ပြဲမွ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕အား ေဖာ္ျပပံုကို မႏွစ္သက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က အင္ဒေရမာတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားခ်က္တို႔ကို ကန္႔ကြက္ၾကပါသည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားသည့္အခါ ဟဲမင္းေ၀းထံမွ စာရွည္ၾကီး တစ္ေစာင္ ကၽြန္ေတာ္ ရပါသည္။ က်ဴးဘားရွိ သူ႔ထံ အလည္လာဖို႔ ဖိတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ စပိန္ အေၾကာင္းကို လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးျဖင့္ ေရးထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း က်ဴးဘားသို႔ မသြားႏိုင္ပါ။ သူ မကြယ္လြန္မီကေလးတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ပို႔သကာ မၾကာခင္ ေတြ႔ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္းျဖင့္ ေရးထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မွ်ေ၀ ခံယူပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ သတင္းစာမ်ားထဲက သတင္းတုိတိုကေလးကို ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။ ဟဲမင္းေ၀း ကြယ္လြန္ ေၾကာင္းကို သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ ဘယ္ႏွစ္ခါ ပါျပီးျပီနည္း။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္က တစ္ၾကိမ္။ ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ ၾကာသည့္အခါတြင္ သူ စီးသြားသည့္ ေလယာဥ္ ယူဂန္ဒါတြင္ ပ်က္က်စဥ္က တစ္ၾကိမ္ ပါဖူးပါသည္။ သတင္းပါတိုင္း ေျဖရွင္းခ်က္ ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္မူ ေျဖရွင္းခ်က္ မေပၚလာ ေတာ့ပါ။ မည္သို႔ ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ။ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ သူ႔အေဖသည္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္းကို ဟဲမင္းေ၀းက ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ခါမွ် မေျပာဖူးပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ " ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘယ္သူ႔ထံ" ဝတၳဳမွ ဇာတ္လိုက္သည္ ေသခါနီးတြင္ ဤသို႔ ေတြးခဲ့ပါသည္။

" ငါ႔အေဖ လုပ္သြားတဲ့အလုပ္ကို ငါမလုပ္ခ်င္ဘူး၊ ငါလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မလုပ္ခ်င္ဘူး၊ ဒီအလုပ္ကို ငါဆန္႔က်င္တယ္၊ ဒီအေၾကာင္းကို မေတြးနဲ႔ " ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

ဟဲမင္းေ၀းသည္ ေရာဘတ္ေဂ်ာ္ဒန္လို မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျဖရွင္းခဲ့ပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ထုိအျဖစ္သည္ သူမၾကာခဏ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ဖူးသည့္ မိုက္မဲေသာ အမႈ တစ္ခုေလာ။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ေသျခင္းတရားသည္ သူ၏ ဘ၀ထဲတြင္ ရုတ္တရက္ေပါက္ကြဲ သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္သူသည္ ရွင္တုန္းက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေနခဲ့သလို ေသသည့္အခါတြင္လည္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေသသြားခဲ့သည္ဟု ေျပာလွ်င္ ပို၍ မွန္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ငဲ့ေစာင္း ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ၌ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာမ်ားအနက္ ႏွစ္ေယာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အား စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း၊ ေ၀့လည္ ေၾကာင္ပတ္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းေစရံုမွ်မက အသက္ရႈတတ္ ေအာင္ ၊ အလုပ္လုပ္တတ္ေအာင္ ၊ ၾက့ံၾကံ့ခံတတ္ေအာင္ သင္ၾကားကူညီေပးလိုက္သူ ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါ သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေဘဘယ္ႏွင့္ ဟဲမင္းေ၀းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအသက္အရြယ္ေရာက္မွေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ၀န္မခံရဲစရာ ဘာမွ်မရွိပါ။

( Ilya Ehrenberg's Memoirs Eve of War ၊ ျမသန္းတင့္ ၊ လူမ်ား၊ သကၠရာဇ္မ်ား - ဘ၀)
Ernest and Mary Hemingway are
buried in the town cemetery in Ketchum, Idaho.
(Photo - Wikipedia)

* * * * * * * * * *

External Links -


* * * * * * * * * *

မၾကာမီ ....... ဖတ္မိဖတ္ရာ ... ကြန္ျမဴနစ္ ကေတာ္မ်ား ( ကိုဗဟိန္း၏ ဇနီး မခင္ၾကီး )
                ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ( ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ )